دات نت نیوک
شنبه 27 بهمن 1397

الناز خدايي فرد

سرپرست معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي

مشخصات فردی

 • متولد: 1360 زنجان
 • تلفن مستقيم: 02433339205
 • نمابر: 02433339205
 • موبايل: 09128414534
 • تلفن داخلي: 320
 • ايميل: handicraft_dep@miraszanjan.ir

سوابق تحصیلی

 • 1-كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان
  2-كارشناسي رشته مديريت بازرگاني دانشگاه گيلان

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • -برنامه ريزي در جهت توسعه صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان در امور حمايتي، توسعه و ترويج.
  -تهيه و تدوين شيوه نامه هاي مربوط به راهنمائي واحدهاي توليدي.
  -بهره گيري از فناوري اطلاعات به منظور بهينه ساري صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان.
  -آشنا سازي سازمانها و دستگاههاي مختلف استان با اهداف صنايع دستي و هنرهاي سنتي.
  -نظارت بر تشكيل بانك اطلاعاتي جامع در امور مربوط به صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان.
  -نظارت بر تهيه گزارش از اقدامات انجام شده در امور صنايع دستي و هنرهاي سنتي در سطح استان.
  -حمايت از سرمايه گذاري و كار آفريني در رشته هاي مختلف صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان.
  -شناسائي صادركنندگان استان در زمينه صنايع دستي و هنرهاي سنتي.
  -نظارت بر انجام فعاليتهاي كارگاههاي صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان.
  -برنامه ريزي براي شناسايي صنعتگران و هنرمندان صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان.
  -ايجاد مراكز اسناد و مدارك صنايع دستي و هنرهاي سنتي استاني.
  -نظارت مستمر بر اجراي طرحهاي آموزشي در رشته هاي مختلف صنايع دستي و هنرهاي سنتي.
  -بهره گيري از توان علمي دانشگاه و موسسات آموزش عالي و ايجاد ارتباط اين موسسات با توليد كنندگان صنايع دستي و هنرهاي سنتي.
  -تلاش در جهت توسعه و ترويج صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان با بهره گيري از مشاركتهاي مردمي.
  -برنامه ريزي به منظور تشويق و ترغيب جوانان به انجام و ادامه تحصيل در رشته هاي شغلي در صنايع دستي و هنرهاي سنتي.
  -مشاركت در تهيه طرحهاي حمايتي در جهت حمايت از مالكيت فكري هنرمندان صنايع دستي و هنرهاي سنتي.
  -شركت در گردهمائي ها و دوره هاي آموزش تخصصي.
  -برنامه ريزي و تقسيم كار بين كاركنان تحت سرپرستي.
  -ارزيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي و هدايت و راهنماي آنان
رزومه: khodaei
محل خدمت: زنجان