دات نت نیوک
شنبه 27 بهمن 1397

مهرداد عسگريان

معاون ميراث فرهنگي

مشخصات فردی

 • متولد: 1347 چالوس
 • تلفن مستقيم: 02433362099
 • نمابر: 02433362099
 • تلفن داخلي: 02433362099
 • ايميل: heritage_dep@miraszanjan.ir

سوابق تحصیلی

 • 1-كارشناسي ارشد رشته باستان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
  2-كارشناسي رشته باستان شناسي و تاريخ هنر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • -برنامه ريزي، تقسيم كار و آموزش كاركنان تحت سرپرستي.
  -برنامه ريزي به منظور حفظ، مرمت و احياء بناها، محوطه ها، بافت ها و اموال تاريخي – فرهنگي موجود در استان در چارچوب سياست هاي تعيين شده و نظارت بر اجراي آنها.
  -برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم جهت ثبت آثار تاريخي منقول و غير منقول واجد شرايط در فهرست آثار ملي و جهاني.
  -نظارت بر اجراي قوانين و مقررات، آئين نامه ها، كنوانسيونهاي ملي در خصوص حفظ، مرمت و احياء بناها، محوطه ها و بافت هاي تاريخي استان.
  -فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي جلب مشاركت بخش خصوصي جهت انجام امور مربوط به اموال منقول و غير منقول و انجام حمايت هاي لازم در اين زمينه.
  -برنامه ريزي به منظور رفع مسايل و مشكلات اجرائي پايگاههاي ميراث فرهنگي استان.
  -همكاري لازم به منظور بهره گيري از قابليت پايگاه هاي استان در توسعه گردشگري.
  -تعامل و برقراري ارتباط و انجام همكاري هاي لازم با ساير معاونت هاي سازمان و يا پايگاههاي ميراث فرهنگي استان و پژوهشگاه ميراث فرهنگي.
  -ارزشيابي عملكرد كاركنان و هدايت و راهنمائي آنها
رزومه: asgharian
محل خدمت: زنجان