دات نت نیوک
شنبه 27 بهمن 1397

مرتضی كنگاور نظری

سرپرست معاونت گردشگري

مشخصات فردی

 • متولد: 1358 زنجان
 • تلفن مستقيم: 02433033430
 • نمابر: 02433362706
 • موبايل: 09122425631
 • تلفن داخلي: 430
 • ايميل: tourism_dep@miraszanjan.ir

سوابق تحصیلی

 • 1-كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني-مديريت تحول دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان
  2-كارشناسي رشته حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • -برنامه ريزي ، هماهنگي ، تبيين و تصريح موازين ، مقررات و دستور العمل هاي حاكم بر فعاليت هاي گردشگري براي كاركنان و تقسيم كار بين كاركنان به همراه راهنمايي و آموزش آنها .
  -برنامه ريزي و تعيين مكانيسم هاي اجرايي جهت گردآوري آثار و اطلاعات و ساير شاخص هاي مورد نياز براي گردشگران داخلي و خارجي و ...
  -بررسي پتانسيل و ظرفيت هاي گردشگري استان و راههاي توسعه آنها به همراه ارايه نظرات پيشنهادات و طرحهاي لازم به حوزه ستادي سازمان و ساير واحدها .
  -برنامه ريزي و انجام اقدامات اجرايي لازم براي نظارت مستمر بر نحوه فعاليت اماكن اقامتي ، پذيرايي و بين راهي و مراكز گردشگري و دفاتر مسافرتي و چگونگي رعايت استانداردها از سوي آنان .
  -بررسي پيشنهادات و نظرات گردشگران و اقدامات اصلاحي براي رفع كاستي ها و ارتقاء سطح خدمات .
  -ارايه و اجراي راهكارهاي لازم براي جلب همكاري تشكل هاي غير دولتي جهت توسعه فعاليت هاي زير بناي گردشگري در استان با همكاري ساير معاونت ها .
  -راهنمايي، هدايت و حمايت متقاضيان براي توسعه فعاليتهاي گردشگري و ارايه طريق جهت اختصاص تسهيلات و خدمات لازم براي رفاه گردشگران در استان .
  -ارايه گزارش هاي تخصصي از وضعيت و شرايط ، امكانات و نيازهاي گردشگري و ارزشيابي فعاليتها ، طرحها و برنامه هاي گردشگري استان .
  -ارزشيابي عملكرد كاركنان و هدايت آنان
رزومه: nazari1
محل خدمت: زنجان