دات نت نیوک
شنبه 27 بهمن 1397

سعيد حسني

رييس حوزه مدير كل

مشخصات فردی

 • متولد: 1350 استان زنجان - شهرستان طارم
 • تلفن مستقيم: 02433033335
 • نمابر: 02433785054
 • تلفن داخلي: 02433033335
 • ايميل: hoze-modir@miraszanjan.ir

سوابق تحصیلی

 • كارشناس ارشد رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي از دانشگاه شهيد بهشتي (دانشكده علوم زمين)

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • -انجام امور مربوط به برقراري ارتباط با واحدهاي اداره كل در جهت تسريع در وظايف و ماموريتها.
  -برگزاري جلسات شوراي معاونين اداري بطور متناوب.
  -برگزاري نشستهاي تخصصي با معاونتها در جهت ارتقاءبخشهاي مختلف اداره كل.
  -پيگيري مصوبات كارگروه ها و جلسات متعددي از واحدهاي زير مجموعه.
  -ايجاد زمينه هاي لازم براي انجام برنامه ريزي، هماهنگي، نظارت بر فعاليتهايي كه بر اساس تشكيلات اداره كل انجام مي پذيرد از قبيل:
  -ارائه راهكارها، پيشنهادات به معاونتها در زمينه فعاليتهاي مربوطه و انعكاس مسائل و مشكلات واحدهابه حوزه هاي مربوطه جهت برطرف نمودن آنها.
  -هماهنگي و تنظيم برنامه هاي دفتر مديريت و جلسات اداري.
  -انجام ساير امور ارجاعي مربوط از سوي مقام مسئول
رزومه: hasani 2
محل خدمت: زنجان