اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان

تاریخ: 12 اسفند 1396

انتصاب در اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان

مهدي باقري به سرپرستي اداره ميراث فرهنگي شهرستان ابهر منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري زنجان، روز چهارشنبه در فرمانداري ابهر با حضور مرتضي نظري معاون توسعه مديريت و منابع انساني اداره كل ميراث فرهنگي استان و بخشدار ابهر با تقدير از زحمات عباس شمشيري ، مسئول سابق اداره ميراث فرهنگي اين شهرستان ، مهدي باقري به سرپرستي اين اداره منصوب شد.