اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

تاریخ: 19 بهمن 1397

افتتاح اماکن اقامتی در نوزدهمین روز از بهمن ماه در شهرستان خدابنده

یک مجموعه اقامتی و پذیرایی و یک خانه بومگردی در نوزدهمین روز از بهمن ماه در شهرستان خدابنده با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان به افتتاح رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، یحیی رحمتی روز گذشته در آئین افتتاح خانه بومگردی پارسا در روستای سوله شهرستان خدابنده گفت: بناها، بخشی از داشته های یک ملت است که درهیچ کجای دنیا داشته های خود را از بین نمی برند ، بلکه در حفظ آنها تلاش می کنند و همین داشته ها جاذبه محسوب می شود.

او ادامه داد: ما نیز اگر بخواهیم‌ گرمابی ها از اقتصاد گردشگری منتفع شوند با همین غذاهای بومی و خانه های بومگردی می توانیم به هدف خود جامه عمل بپوشانیم.

در ادامه مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان در آئین افتتاح فاز اول مجتمع اقامتی و پذیرایی شرکت تعاونی مانی شاد خدابنده توسعه گردشگری را بعد از کشاورزی از اولویت های اشتغال روستایی دانست و اظهار کرد: در بحث اشتغال روستایی بعد از کشاورزی، اولویت اول اشتغال بومگردی است که از بابت بهبود شاخص های معیشتی و تاسیسات گردشگری پاسخگوست.

یحیی رحمتی افزود: در خصوص کمپین سجاس نیز مصوبه گرفته شده و امیدواریم محور گردشگری خدابنده را بزودی تکمیل کنیم.

 او عنوان کرد: گردشگری بهانه توزیع ثروت است و باید منطقه خدابنده از این ثروت بهره مند شود.