اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان

تاریخ: 09 دی 1397

قوچ سنگي صفوي در فهرست آثار ملي ثبت شد

مسئول امور موزه هاي اداره كل ميراث فرهنگي زنجان گفت: قوچ سنگي دوره صفوي كه از روستاي سعيد آباد ايجرود كشف شده بود در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان، پرستو قاسمي صبح امروز ، نهم ديماه در زنجان عنوان كرد: در جلسه شوراي ثبت ملي اموال منقول كشور كه در سازمان ميراث فرهنگي برگزار شد با ثبت قوچ سنگي كتيبه دار روستاي سعيد آباد شهرستان ايجرود به اتفاق آرا موافقت شد.

او ادامه داد:  قوچ هاي سنگي تنها بازمانده هاي مجسمه هاي سنگي قوچ در استان زنجان هستند كه با شناسايي آنها در سطح استان جهت حفاظت در موزه باستان شناسي و مردان نمكي زنجان در معرض ديد بازديدكنندگان قرار دارد .

مسئول امور موزه هاي اداره كل ميراث فرهنگي زنجان در خصوص نقوش و كتبيه هاي دو طرف اين قوچ سنگي اظهار كرد: در دو طرف اين مجسمه قوچ سنگي كتيبه به خط نسخ و به زبان عربي و فارسي به صورت برجسته كار شده است . متن كتيبه آيه الكرسي و متن فارسي شعر از بوستان سعدي (باب نهم در توبه و راه ثواب ) به اين مضمون است : ((تفرج كنان در هوا و هوس گذشتيم بر خاك بسيار كس     دريغا بي ما بسي روزگار     برويد گل و بشكفد نوبهار)) ديده مي شود .

قاسمي در خصوص ابعاد اين مجسمه سسنگي بيان كرد: طول قوچ 115 ،ارتفاع 62 و ضخامت 22 سانتي تر است .

به گفته اين مسئول قوچ هاي سنگي به صورت نماد بر روي قبر جوانان غيور روستا ، كدخدايان ومرشدان نصب مي شده است . با ثبت اين اثر در فهرست آثار ملي اين مجسمه سنگي تحت حمايت قانوني قرار گرفت .