اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان

تاریخ: 14 مهر 1397

بازديد رايگان از موزه هاي استان در روز جهاني كودك

مديركل ميراث فرهنگي زنجان خبر داد: 16 مهرماه به مناسبت روز جهاني كودك بازديد كودكان از موزه هاي استان زنجان رايگان است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان، يحيي رحمتي ، ظهر امروز ،14 مهرماه اظهار داشت: به مناسبت روز جهاني كودك رو شانزدهم مهرماه بازديد بازديدكنندگاني كه كودكان تا دوازده سال تمام به همراه داشته باشند از موزه هاي استان زنجان رايگان است.