اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان

تاریخ: 08 مهر 1397

كارگاه آموزشي گردشگري الكترونيك برگزار شد

كارگاه آموزشي گردشگري الكترونيك براي مديران و مديران فني دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري صبح امروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان، كارگاه آموزشي گردشگري الكترونيك صبح امروز براي مديران و مديران فني دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري برپا گرديد.

هدف از برگزاري اين كارگاه آشنايي مديران دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري با گردشگري الكترونيك و نقش دنياي ديجيتال در توسعه صنعت گردشگري است.

شعار گردشگری و تحول دیجیتالی ، شعار روز جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۸ از ديگر اهداف برپايي كارگاه مذكور بود.