اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان

تاریخ: 26 اردیبهشت 1397

جشنواره شاتوت در هزار رود طارم برگزار شد

 

نخستين جشنواره شاتوت عصر روز گذشته 25 ارديبهشت ماه در روستاي هزار رود طارم برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري زنجان، جشنواره شاتوت عصر روز گذشته با حضور مديركل ميراث فرهنگي زنجان، معاونان اين اداره كل  در روستاي هزار رود طارم در ميان درختان شاتوت برپا گرديد.

مجموعه چاي باغي هزار رود ميزبان نخستين جشنواره شاتوت شهرستان طارم بود كه با استقبال گسترده گردشگران همراه شد.

اين جشنواره با مشاركت اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان، فرمانداري و بخشداري شهرستان طارم ، دهياري هزار رود و شوراهاي اسلامي هزار رود برگزار گرديد.