اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان

تاریخ: 22 اردیبهشت 1397

جشنواره شاتوت در هزار رود طارم برگزار مي شود

 

مسئول اداره ميراث فرهنگي شهرستان طارم خبر داد: جشنواره شاتوت سه شنبه 25 ارديبهشت ماه جاري در روستاي هزار رود طارم برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري زنجان، ابراهيم محمدي، صبح امروز 22 ارديبهشت ماه در زنجان گفت: اين جشنواره در روستاي هزار رود طارم بعلت وسعت باغ هاي شاتوت برگزار مي شود.

او ادامه داد: مجموعه چاي باغي هزار رود ميزبان نخستين جشنواره شاتوت شهرستان طارم است.

به گفته محمدي اين جشنواره با مشاركت اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان، فرمانداري و بخشداري شهرستان طارم ، دهياري هزار رود و شوراهاي اسلامي هزار رود برگزار مي گردد.