اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان

تاریخ: 15 اردیبهشت 1397

گزارش تصويري از آخرين روز چهارمين جشنواره بين المللي غذاي اكو-جاده ابريشم

چهارمين جشنواره بين المللي غذاي اكو-جاده ابريشم شامگاه روز پنج شنبه 13 ارديبهشت با حضور معاون گردشگري كشور و استاندار زنجان در محل نمايشگاه بين المللي كاسپين زنجان به كار خود پايان داد.

روز اختتاميه را به روايت تصوير ببينيد:

 

عكس: مازيار محمديون