دات نت نیوک
چهارشنبه 03 بهمن 1397
معاونت ميراث فرهنگي:

این معاونت در زیر مجموعه اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان قرار دارد وظیفه اصلی معاونت شناسایی، ثبت، حفاظت، مرمت، احیاء، پژوهش و معرفی آثار تاریخی فرهنگی استان می باشد و در امور مربوط به حوزه تخصصی با معاونت میراث فرهنگی سازمان هماهنگی لازم را دارد. معاونت های میراث فرهنگی استانها به پیشنهاد مدیران کل و تاييد معاونت میراث فرهنگی سازمان منصوب می شوند. 

 

این معاونت در استان زنجان شامل بخشهای زیر است :

 

1- شناسایی و ثبت آثار تاریخی ملموس، ناملموس و طبیعی

2- حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي

3- حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و  فرهنگی 

3- باستان شناسی

4- موزه ها و اموال تاریخی و فرهنگی

5- کنترل و نظارت فنی پروژه ها

6- كارگاه حفاظت و مرمت اشياء تاريخي و فرهنگي

 

اهم فعالیت های این معاونت عبارتست از :

 

1- برنامه ریزی امور معاونت

2- پاسخگویی به استعلام های احداث واحدهای تولیدی در اراضی استان

3- پاسخگویی به استعلام شهرداری های شهرهای دارای بافت، بنا، تپه و محوطه های تاریخی استان

4- بازدید کارشناس از آثار تاریخی سطح استان

5- تهیه شرح خدمات پروژه های پیمانی و امانی حوزه میراث فرهنگی

6- تشکیل جلسه های شورای فنی، شورای ثبت و حرایم، شورای موزه ها

7- شرکت در جلسه های کمیته کار، کميسیون ماده پنج شهرستانها و مرکز استان، گروه کارشناسی امور زیربنایی استان و شرکت در جلسه های ستادی سازمان از قبیل شورای فنی ،شورای ثبت ، امور موزه و...

8- کارشناسی اشیاء تاریخی فرهنگی ارجاعی از مراجع قضایی و انتظامی

9- تهیه شرح خدمات پروژه های پژوهشی و مرمتی

10- تحویل موقت و قطعی پروژه های میراث فرهنگی

11- نظارت و کنترل بر ساخت و سازهای مجاور عرصه ها و حرایم تاریخی استان

12- شرکت در دوره های آموزشی اداری و فنی

13- پاسخگویی به نامه های ارجاعی از سازمان مرکزی و استانداری و دستگاههای اجرایی استان و...

14- ایجاد تفاهم نامه بین مالکین بناهای تاریخی و اداره کل در خصوص مشارکت در مرمت واحیاء بناهای تاریخی جهت اعطای کمک های بلاعوض سازمان

15- تهیه گزارش عملکرد سه ماهه، شش ماهه و یکساله معاونت به سازمان

16- ارائه آمار و اطلاعات حوزه میراث فرهنگی به سازمان مرکزی و استانداری

 

 

آدرس معاونت ميراث فرهنگي: 

زنجان  سبزه ميدان عمارت دارايي قديم طبقه دوم معاونت ميراث فرهنگي

تلفن تماس: 33033420 024

 

پرسنل در حال فعالیت این معاونت در استان به شرح زیر است:

 

مهرداد عسگريان

معاون ميراث فرهنگي

فوق ليسانس باستان شناسي

 

شرح وظائف معاون ميراث :

1- برنامه ريزي و شناسايي،مطالعه،حفاظت ، مرمت و احياي آثار تاريخي و بناهاي تاريخي استان

2- رييس شوراي موزه هاي اداره كل

3- دبير شوراي فني ميراث فرهنگي

4- دبير شوراي ثبت آثارتاريخي و حرائم استان

5- عضويت در كميته كار كمسيون ماده 5 استان

6-عضويت كميته فني بازرگاني مناقصات

7- عضويت در گروه كارشناسي كارگروه زيربنايي و شهرستانهاي استان

8- نظارت بر پروژه هاي مطالعاتي و مرمتي اداره كل

9- پاسخگويي به استعلام هاي ارجاعي از شهرداريها ، راه و شهرسازي و ....

10- كنترل و نظارت به امور موزه هاي اداره كل

11- مشاوره به مراجعه كنندگان در امور ميراث فرهنگي

12- جانشين دوم مديركل در مديريت ستاد بحران استان

شماره تماس :  33033410-024     

 

 

                       

 

 

 

دكتر ابوالفضل عالي

مسئول پژوهش

 باستان شناسي

 

شرح وظائف:

مشاور معاونت ميراث استان در امور باستان شناسي

 1. ثبت آثار:
 • ارائه پيشنهاد ثبت آثار تاريخي، طبيعي و ناملموس به معاونت ميراث فرهنگي و مسئول بودجه پس از نظرسنجي از همكاران در معاونتهاي ميراث فرهنگي و گردشگري
 • تهيه شرح خدمات قراردادهاي ثبت آثار
 • نظارت بر پروژه­هاي ثبت آثار
 • هماهنگ نمودن جلسات ثبت استاني و شركت در جلسات ثبت استاني و ستادي جهت دفاع از پرونده ­هاي ثبت
 1. پژوهش
 • ارائه پيشنهاد براي پروژه­ هاي پژوهشي 1% اعتبارات و اعتبار پژوهش و اكتشافات باستان­شناسي با از نظرسنجي از همكاران
 • تهيه شرح خدمات قراردادهاي پژوهشي و مطالعاتي
 • نظارت بر پروژه­ هاي پژوهشي
 • هماهنگي براي برگزاري جلسات پژوهش اداره كل
 • شركت در جلسات مربوط به امور پژوهشي ساير دستگاه هاي استان و پژوهشگاه ميراث فرهنگي
 1. استعلامات

 • پاسخگويي به استعلامات شهرستان هاي زنجان و سلطانيه ( بازديد ميداني و ارائه نظر)
 1. نظارت بر پروژه­ هاي ثبت، پژوهش و پروژه­ هاي عمراني
 2. همكاري با مسئول امور موزه­ ها جهت كارشناسي اشياي مكشوفه و اهدايي
 3. عضو شوراي فني ميراث فرهنگي استان
 4. بازديد از حفريات غير مجاز همراه با همكاران يگان حفاظت
 5. ساماندهي،‌پايش و نظارت بر مخزن اشياي معدن نمك و بانك سفال موزه ذوالفقاري
 6. پاسخگويي به نامه­ هاي متفرقه در حوزه معاونت ميراث فرهنگي

 

 مديريت پروژه معدن نمك چهرآباد بصورت مشترك با پرفسور توماس اشتولنر

 • شركت در كاوش باستان­شناسي
 • امور حفاظتي و مرمتي معدن نمك واشياي مكشوفه از معدن
 • برگزاري نشستها و سمينارهاي علمي مربوط به معدن  (شركت و سخنراني)
 • چاپ  و انتشار نتايج پژوهش ها
 • پاسخگويي به نامه­ ها و ايميل هاي مربوط به حوزه معدن نمك چهرآباد
 •  

شماره تماس : 33033426-024

 

 

 

 

پرستو قاسمي

مسئول امور موزه ها

فوق ليسانس باستان شناسي

 

شرح وظائف :

1- مشاور معاونت ميراث فرهنگي استان در امور اموال فرهنگي و موزه ها

1-برنامه ریزی امور موزه های استان در چارچوب ضوابط واهداف تعیین شده

2-نظارت بر فعالیت موزه های تحت پوشش وتهیه وتنظیم گزارش های لازم به اداره کل موزه ها

3- بکارگیری دستورالعمل های اجرایی آثار تاریخی و فرهنگی و هنری موجود در موزه های استان

4-رابط اداره كل استان با اداره کل موزه ها و ارایه گزارش به صورت ماهانه فصلی وسالیانه

5- نماينده معاونت در كميته شاخص ها و ارزيابي عملكرد اداره كل استان

4-ارائه آمار بازدید كنندگان از موزه ها در سایت  ویستا به صورت ماهانه

5- ارائه اطلاعات  موزه ها در سایت اداره کل

6- کارشناسی اشیاء تاریخی فرهنگی  مکشوفه در سطح استان و توقیفی توسط مراجع انتظامی و قضایی و گمرک و ارایه گزارش به اداره کل

7-  تهیه و تنظیم صورتجلسات مربوط به اشیا اهدایی به موزه های تحت پوشش

8- بررسی و نیاز سنجی به روز موزه ها و ارائه گزارش آنها.

9- اجرای بخشنامه های مرتبط با موزه ها و مخزن اشیاء ارسالی از اداره کل موزه ها

10- هماهنگی جهت بازدید، بازدیدکنندگان از موزه ها و ارائه اطلاعات به مراجعین

11- مشاوره به مجموعه داران خصوصی اشیاء تاریخی  و در صورت داشتن شرایط لازم تنظیم پرونده و ارسال به اداره کل موزه ها

12- تهيه و تنظیم پرونده های ثبتی اشیا منقول جهت ثبت در فهرست آثار ملی کشور

13- دبير شوراي موزه هاي اداره كل

 

شماره تماس : 33352710-024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ندا كنعــاني

مسئول كارگاه حفاظت و مرمت اشياء تاريخي

فوق ليسانس حفاظت و مرمت اشياء تاريخي

 

شرح وظائف :

1- مسئول كارگاه حفاظت و مرمت اشياء تاربخي و فرهنگي معاونت ميراث فرهنگي

2- برنامه ريزي در طرح حفاظت ، آسيب شناسي و مرمت اشياء تاريخي

3- عضو شوراي فني ميراث فرهنگي استان

4- عضو شوراي امور موزه هاي اداره كل

5- عضو كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي و BPMS

6- تهيه و تنظيم گزارش عملكرد معاونت

7- رابط اداره كل استان در بخش حفاظت و مرمت اشياء تاريخي با اداره كل موزه ها و اموال منقول

8- عضو گروه ساماندهي اموال تاريخي و فرهنگي تاريخي اداره كل

9- مرمت اضطراري اشياء تاريخي و فرهنگي اداره كل

شماره تماس : 33033419-024

 

 

 

 

 

 

جواد محمدي

امين اموال فرهنگي

ليسانس عمران

 

شرح وظائف :

جمعدار اموال فرهنگي و تاريخي اداره كل 

1-تحويل اشياء فرهنگي –تاريخي توقيفي و كشف اتفاقي از مراجع قضايي و انتظامي

2-تحويل اقلام كشفيات توقيفي (شامل اشياء تاريخي و فرهنگي - فلزياب هاي غير مجاز و ...)  از مراجع قضايي و انتظامي

3-تحويل اشياء فرهنگي –تاريخي  و ... به كارشناسان معاونت ميراث فرهنگي جهت اعلام نظر كارشناسي

4-تحويل اشياء فرهنگي –تاريخي  به كارگاه حفاظت و مرمت

5-تحويل اشياء فرهنگي –تاريخي في مابين امناي اموال سازمان جهت غني سازي مخزن اموال فرهنگي – تاريخي

6-نگهداري صورتحساب اموال فرهنگي – تاريخي و ارائه به ذيحسابي  اداره كل

7-تكميل و بروزرساني دفتر اموال فرهنگي – تاريخي

8-كنترل فيزيكي مخزن اموال فرهنگي – تاريخي به لحاظ رطوبت و دما

10- مسئول اوراق بهادار (بليط ورودي موزه ها) و تحويل اين اوراق پس از طي مراحل از مخزن بليط سازمان مركزي

11-تحويل و توزيع بليط هاي دريافتي از تهران به متصدي (متصديان) فروش بليط مستقر در موزه ها و اخذ فيش واريز به حساب خزانه

 

 

 

 

 

 

 

مريم اميني

مسئول دبيرخانه معاونت ها

ليسانس جغرافيا

 

شرح وظائف :
پيگيري نامه هاي مربوط به معاونت ميراث ( شامل ارباب رجوع و همكاران )
 • تايپ نامه هاي معاونت ميراث
 • پيگيري ارجاعات نامه به همكاران معاونت
 • انجام هماهنگي هاي لازم در خصوص جلسات از جمله جلسه شوراي فني و شوراي ثبت و حرايم كه شامل تنظيم دعوتنامه و صورت جلسه و  نهايي كردن صورت جلسات كه شامل تايپ و گرفتن امضاء از اعضا و ثبت در سيستم و ارسال  به سازمان
 • پاسخگويي به ارباب رجوع ( تلفني و حضوري )
 • ثبت نامه هاي وارده مربوط به معاونت
 • در مواقع ضروري ثبت نامه هاي داخلي
 • پرينت نامه هاي ( ارباب رجوع و همكاران كه شامل نامه هاي چارگون و نامه هاي داخلي)
 • نامه هاي مربوط به پنجره واحد كه شامل ثبت نامه ها و ارجاع به كارشناس و پيگيري آن مي باشد، و بعد از پاسخگويي كارشناس جواب نامه ها به آقاي محمدي كه از طريق شبكه انتقال داده مي شود.
 • بايگاني و نگهداري تعهدنامه ها و اسناد و مدارك معاونت
 • انجام هماهنگي هاي لازم در خصوص ماموريت ، مرخصي ،جلسات ، بازديد و ملاقات ارباب رجوع با معاون
 • پيگيري نامه هاي اخطار به كسبه و بازاريان و هماهنگي هاي لازم با همكاران يگان و دريافت رسيد
 • اسكن مجدد نامه هاي ارجاعي و ارجاع مجدد به همكاران
 • انجام سايرامور ارجاعي مربوطه از سوي مقام مافوق
 •  

معاونت گردشگري و شهرستانها

 • ثبت نامه هاي وارده از طريق شبكه دولت كه شامل نامه هاي شهرستانها مي باشد.
 • ثبت نامه هاي مربوط به ( گردشگري و شهرستانها)
 • پاسخگويي به نامه هاي ارباب رجوع و پيگيري آن ( حضور و تلفني)
 • در مواقع ضروري ارجاعات نامه هاي وارده
 • پرينت نامه هاي گردشگري ( نامه هاي چارگون و نامه هاي داخلي)
 • اسكن عكس ارباب رجوع جهت صدور پروانه تاسيس  كه از دي ماه 96 شروع شده است.
 • انجام سايرامور ارجاعي مربوطه از سوي مقام مافوق
 •  
 •  شماره تماس : 33033420-024