دات نت نیوک
یکشنبه 01 مهر 1397
 
معاونت ميراث فرهنگي:
این معاونت در زیر مجموعه اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان قرار دارد وظیفه اصلی معاونت شناسایی، ثبت، حفاظت، مرمت، احیاء، پژوهش و معرفی آثار تاریخی فرهنگی استان می باشد و در امور مربوط به حوزه تخصصی با معاونت میراث فرهنگی سازمان هماهنگی لازم را دارد. معاونت های میراث فرهنگی استانها به پیشنهاد مدیران کل و تاييد معاونت میراث فرهنگی سازمان منصوب می شوند. 
این معاونت در استان زنجان شامل بخشهای زیر است :
1- شناسایی و ثبت آثار تاریخی ملموس، ناملموس و طبیعی

2- حفاظت و مرمت بناها و اشیاء تاریخی فرهنگی

3- باستان شناسی

4- موزه ها و اموال تاریخی و فرهنگی

5- کنترل و نظارت فنی پروژه ها

اهم فعالیت های این معاونت عبارتست از :

1- برنامه ریزی امور معاونت

2- پاسخگویی به استعلام های احداث واحدهای تولیدی در اراضی استان

3- پاسخگویی به استعلام شهرداری های شهرهای دارای بافت، بنا، تپه و محوطه های تاریخی استان

4- بازدید کارشناس از آثار تاریخی سطح استان

5- تهیه شرح خدمات پروژه های پیمانی و امانی حوزه میراث فرهنگی

6- تشکیل جلسه های شورای فنی، شورای ثبت و حرایم، شورای موزه ها

7- شرکت در جلسه های کمیته کار، کميسیون ماده پنج شهرستانها و مرکز استان، گروه کارشناسی امور زیربنایی استان و شرکت در جلسه های ستادی سازمان از قبیل شورای فنی ،شورای ثبت و...

8- کارشناسی اشیاء تاریخی فرهنگی ارجاعی از مراجع قضایی و انتظامی

9- تهیه شرح خدمات پروژه های پژوهشی و مرمتی

10- تحویل موقت و قطعی پروژه های میراث فرهنگی

11- نظارت و کنترل بر ساخت و سازهای مجاور عرصه ها و حرایم تاریخی استان

12- شرکت در دوره های آموزشی اداری و فنی

13- پاسخگویی به نامه های ارجاعی از سازمان مرکزی و استانداری و دستگاههای اجرایی استان و...

14- ایجاد تفاهم نامه بین مالکین بناهای تاریخی و اداره کل در خصوص مشارکت در مرمت واحیاء بناهای تاریخی جهت اعطای کمک های بلاعوض سازمان

15- تهیه گزارش عملکرد سه ماهه، شش ماهه و یکساله معاونت به سازمان

16- ارائه آمار و اطلاعات حوزه میراث فرهنگی به سازمان مرکزی و استانداری

 

پرسنل در حال فعالیت این معاونت در استان به شرح زیر است:

1- مهرداد عسگریان معاونت میراث فرهنگی

2- دکتر ابوالفضل عالی مسئول ثبت آثار و پژوهش

3- پرستو قاسمی مسئول امور موزه های اداره کل

4- مهندس اسماعیل نظری مسئول دفتر فنی معاونت

5- مهندس محمد رضا محمد پور کارشناس بافت و حرائم

6- مهندس مهدی غلامی کارشناس فنی

7- مهندس علی رضا عباسی کارشناس فنی

8- مهندس حمید رضا خوشدلی کارشناس فنی

9- مهندس مرتضی خدایاری کارشناس فنی

10- ندا کنعانی مسئول کارگاه مرمت اشیاء

11-مریم عالی کارشناس میراث فرهنگی

12- جواد محمدی امین اموال فرهنگی

13- پرویز باباخانی مرمت کار آثار

14- محمد رضا بابایی پشتیبانی موزه ذوالفقاری

15- علی شکوری پشتیبانی موزه رختشویخانه

16- الهه رجبی راهنمای موزه رختشویخانه