دات نت نیوک
یکشنبه 30 دی 1397

افزودن

آثار شاخص شهرستان طارم

 

رديف

نام اثر

آدرس

1

امازاده موسي كاظم كله سيران

شهرستان طارم

2

امامزاده محمد ماهوري جزلا

شهرستان طارم

3 امامزاده احمد بن موسي (ع ) وزنه سر شهرستان طارم
4

بناي پيرهمدان

شهرستان طارم

5 بناي هشت ضلعي روستاي سرخه ديزج  
6

آتشكده پيرچم

شهرستان طارم

7

آتشكده گيلانكشه

شهرستان طارم

8 آتشكده تشوير شهرستان طارم 
9

پايه پل تاريخي چورزق

شهرستان طارم

10

چهار طاقي الزين

شهرستان طارم

11 چهار طاقي گيلوان شهرستان طارم
12

كتيبه دره شاهرود

شهرستان طارم

13

درخت كهنسال چنار زهترآباد

شهرستان طارم

14

درختان كهنسال زيتون اببر

شهرستان طارم

15

كاريز و درخت چنار دستجرده

شهرستان طارم

16 درخت كهنسال ارس منطقه ديزآب شهر آببر  
17 درختان كهنسال گردو روستاي وليدر  
18 درخت كهنسال چنار روستاي تسكين  
19 درخت كهنسال سرو روستاي مورستانه   
20 درخت كهنسال چنار روستاي جيا شهرستان طارم
21 قلعه تشوير شهرستان طارم
22 قلعه سانسيز شهرستان طارم 
23 قلعه باشي شهر چورزق  
24 قلعه گزرخانه درام  
25 قلعه جوجِرگان ( شيت )  
26 گئور قلعه شهر آببر  
27 حمام قديمي روستاي سياهورود  
28 بافت تاريخي روستاي سياهورود  
29 بافت تاريخي روستاي وليدر  
30 محوطه تاريخي تومنه دره روستاي جزلا  
31 يخچال طبيعي روستاي وليدر  
32 خانه اربابي برهان السلطنه روستاي گاوخوس  
33 بناي تاريخي غيب الله روستاي هزاررود عليا  
34 غار خرمنه سر  
 

 

محتوا...