دات نت نیوک
شنبه 26 آبان 1397
 
معاونت صنایع دستی:
معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیش از 40 سال سابقه فعالیت در جهت توسعه و ترویج، حفظ و احیاء، حمایت و هدایت هنرهای سنتی و صنایع دستی قدم برداشته است. همانگونه که می دانیم صنایع دستی ریشه های عمیق و استوار در فرهنگ غنی و باورهای ملی مذهبی مردم مناطق مختلف داشته است. معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران در بیش از 257 رشته شناسایی شده فعالیت دارد، که تعدد رشته های صنایع دستی در کشور بیانگر همان روحیه هنر دوستی و هنرپروری ایرانیان می باشد. در این اثنا استان زنجان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با وجود بیش از 45 مورد رشته صنایع دستی، که 7 مورد جزو صنایع دستی بومی(شامل: ملیله کاری- چاروق دوزی- چاقوسازی- مسگری- قلمزني - گلیم بافی- گیوه بافی و گیوه دوزی) محسوب می شود، یکی از فعالترین استانها در این زمینه می باشد. تعداد قابل توجهی از بافت جمعیتی استان به نوعی در تولید یا عرضه محصولات صنایع دستی فعالیت دارند. قابل ذکر است برخی از رشته ها منسوخ شده اند و برخی دیگر در حال منسوخ شدن می باشند.

 

شرح وظايف معاون صنايع دستي :
- برنامه ريزي در جهت توسعه صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان در امور حمايتي، توسعه و ترويج
- حمايت از سرمايه گذاري و كارآفريني در رشته هاي مختلف صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
- شناسايي صادركنندگان استان در زمينه صنايع دستي و هنرهاي سنتي
- نظارت بر انجام فعاليتهاي كارگاههاي صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان

 

 

- چارت سازماني معاونت صنايع دستي: