دات نت نیوک
جمعه 03 فروردین 1397
امور توسعه و ترويج:
   مستند نگاري و مستندسازي صنايع دستي
   پژوهش هاي صنايع دستي
   برگزاري و شركت در همايش و جشنواره هاي تخصصي صنايع دستي
 
امور آموزش و حمايت از توليد:
   صدور مجوزهاي سه گانه صنايع دستي
   آموزش هاي عمومي (كوتاه مدت) صنايع دستي
   بازديد از كارگاه هاي صنايع دستي