دات نت نیوک
چهارشنبه 03 بهمن 1397
 
واحد حمايت از توليد وظايف متعددي در جهت امور مربوط به هنرمندان را بعهده دارد كه در  ادامه آدرس وشماره تماس كارشناسان مربوط به هر يك از امور درج مي گردد.
آدرس : عمارت دارايي، خيابان زينبيه، شماره تماس :33033406 -33033408
 
 صدور مجوزهاي صنايع دستي

 

 
 
                                    فرايند صدور و تمديد مجوزهاي سه گانه
 
1. راهنمايي متقاضي جهت دريافت فرم ثبت نام جهت مجوزهاي سه گانه
2. ارائه فرم، مدارك مورد نياز وآدرس سامانه به متقاضي جهت ثبت نام در دفاتر پيشخوان يا كافي نت
3. بازديد از كارگاه جهت تاييد رشته ومحل فعاليت متقاضي
4.  تاييد رشته و محل فعاليت متقاضي در سامانه توسط كارشناس پيگيري
5. پرينت نهايي از مجوز
6.ارائه مجوزها به معاونت جهت امضا
7. ارسال مجوزها جهت امضائ مدير كل
8. اسكن نهايي و جاي گذاري تصويرمجوز در سامانه سازمان
9. تماس با متقاضي جهت دريافت مجوز صدور و تمديد شده