دات نت نیوک
یکشنبه ، 01 بهمن 1396
 |  ورود

اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان در راستای استفاده از مطالب متخصصین و کارشناسان، آماده دریافت هرگونه مقاله با موضوعات میراث فرهنگی – صنایع دستی و هنرهای سنتی – گردشگری – سرمایه گذاری و ... می باشد.علاقمندان می توانند مقاله یا مقالات خود را به آدرس : زنجان – خیابان خرمشهر – نرسیده به میدان هنرستان – اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان – واحد فناوري اطلاعات و يا به آدرسit@miraszanjan.ir  ارسال نمايند.

لازم بذکر است مقالات پس از مطالعه کارشناسان اداره كل و در صورت تایید در همین بخش به نام فرستنده درج خواهد شد. 

 

عنوان مقاله

ارتباط مديريت منابع انساني با علم اخلاق

اركان ارزيابي عملكرد منابع انساني

استراتژی های کارکردی مدیریت منابع انسانی

الگوهاي مؤثر ارزيابي مشاغل در فرايند مديريت منابع انساني

رابطه آموزش و بهره وری نیروی انسانی

سنجش اثربخشی دوره های آموزشی

عدالت سازمانی

عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان

فشار روانی در محیط کار

مراحل پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد

نقش برنامه ريزي نيروي انساني و راهكارهاي بهينه سازي آن

نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی

نقش مدیریت در فرهنگ سازی سازمانی

راهكارهاي تقويت و توسعه مهارتهاي ارتباطي در مديران

 ميراث فرهنگي

رویکرد فقه شیعی به هنر اسلامی

 روابط عمومي

نحوه تهيه خبر

صنایع دستی

صنايع دستي، اشتغال و درآمدزايي

تاثير ظروف بر غذا

صنایع دستی در دهكده جهاني

سرشت و سرنوشت صنايع دستي

فرش دستباف كالاي ارز آور

 صنایع دستی فرهنگ ماندگار

 کاربرد صنایع دستی در تمدن‌ بشري‌

نقش ICT در رونق صنايع دستي

 مزایای استفاده از ظروف مسی

نقش صنايع دستي در اقتصاد ايران

 مس و اثرات آن در بدن

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنايع دستي

هنری برآمده از آب و خاک

نقش و كاركرد صنايع دستي در امور اقتصادي و اجتماعي

گردشگری

ساماندهي گردشگري در تفرجگاه هاي  پيراشهري هماهنگ با ظرفيت تحمل محيطي

ارزيابي توسعه گردشگري شهر زنجان با استفاده از مدل swot (نمونه موردي :منطقه زنجان رود)

توسعه صنعت گردشگري در ايران

بررسي ادبيات تابع تقاضاي گردشگري ورودي به ايران

تحلیلی بر کارکرد گردشگري در ایجاد اشتغال و درآمد ناخالص ملی

مراحل توسعه استراتژي بازاريابي يك هتل

تخمين تابع تقاضاي گردشگري در ايران

آميخته بازاريابي راهبردي در صنعت گردشگري

بررسي رابطه عليت بين گردشگري و تجارت در ايران

توسعه گردشگري 

گردشگری خانه های دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی

وجه استنباط شده از مقصد گردشگري عاملي براي كسب مزيت رقابتي در صنعت توريسم

برنامه ریزي راهبردي توسعه صنعت گردشگري راهی براي توسعه اقتصادي شهرها نمونه موردي شهر نیشابور

بررسی دو تجربۀ جهانی در ارتقاء صنعت گردشگري و پویایی اقتصاد شهري 

بررسی نقش گردشگري در اقتصاد استان کرمان و توسعه کالبدي شهرستانهاي 

پژوهش هاي جغرافياي انساني

راهكارهاي بهينه زيست محيطي در گردشگري ساحلي خليج فارس و توسعه پايدار آن

اثرات اجتماعي گردشگري

بررسی گردشگري در کلان شهرهاي مذهبی

جوانان و مصرف گردشگري

ارتباط بين تبليغات و جذب گردشگر فرهنگي در ايران

سطح بندي شهرستانهاي اصفهان از لحاظ زيرساخت هاي گردشگري با  مدل TOPSIS و AHP

بازارگرايي و برنامه ريزي بازاريابي  گردشگري راهكاري اساسي در حذف موانع صنعت گردشگري

بررسي توانمنديهاي دشت كوير به عنوان ژئوپارك بزرگ ايران مركزي ونقش آن در توسعه سمنان 

سرمايه گذاري

مطالعات مكانيابي، امكانسنجي و طراحي كمپينگ هاي اقامتی