دات نت نیوک
یکشنبه ، 01 بهمن 1396
 |  ورود

سرای ناصری :

یکی ازعناصر اصلی مجموعه بازارهای موجود امکان چند منظوره ای است که امروزه به نام کاروانسرای شهری نامیده می شود. درحالیکه به طورعمده در خارج از شهرها ودر مسیر جاده های مواصلاتی وبازرگان به منظور بیتوته موقت کاروانیان اعم از تجار وصاحبان کالاها وگردشگران وماموران سیاسی ونظامی وجزائی ها بوده است.

اما عناصری تقریبا مشابه به این فضاها در داخل شهرها ومراکز جمعیتی به ویژه در داخل بازارها شکل گرفته اجزای متناسب با عملکرد آن را داشته ودرادبیات عمومی به نام (سرا) یا (خان) نامیده شده اند.

پیشینه ی تاریخی این بنا رامی توان با مجموعه تاریخی بازار تعیین نمود بر این اساس سرای ناصری را می توان در ردیف بناهای قاجارطبقه بندی نمود.

مجموعه تاریخی اکثریت قریب به اتفاق بازارهای کشورمتناسب بافعال بودن آنها درعرصه اقتصادی محلی ومنطقه ای مورد بی مهری ودخالت های خشونت آمیزقرارگرفته است وهمین امرباعث تغییراتی در فیزیک وکالبد بنا انجام گرفته است.

به طورکلی اکثریت قریب به اتفاق مغازه ها ، حجرات وانبارهای موجود در بازار استیجاری و یا اوقافی است وسرای ناصری هم ازجریان کلی مالکیت در بازارتبعیت می کنند.سرای ناصری به لحاظ کاربری یکی از کاروانسرهای فعال اقتصادی است وتخصص آنها در خرید وفروش قالی موسوم به افشاراند ومشتری بیشتر آنها درشهرهای بن وفرانکفورت در آلمان می باشد.این سرا توسط بخش خصوصی اداره میشود.

جنس مصالح ساختمانی مورد استفاده در بناهای قاجاروبه تبع اولی در سرای ناصری نامناسب است . به طوری که آجرهای بکارگرفته شده دمای لازم داده نشده ولاجرم وچسبندگی اجزای تشکیل دهنده آجرضیعف گردیده ویکی ازمیان رفتن آجردر سطوح مختلف بنا شده است .آسیب پذیر بودن ضلع شمالی معلول جذب آب بیش از حد آجراست و در اثرتاثیر نور آفتاب در زمستانهای سرد و یخبندان شبانه در حال تخریب واز میان بردن مصالح در این جنبه مزید بر علت گردیده است

به عبارت دیگرموادچسبنده ملاط ها شالوده ها(آهک) کمتر از حد متعارف (کمتراز نسبت1به5) مصرف شده فلذا موجب گسیختگی اجزای تشکیل دهنده پایه ها ، تویزه ها و شالوده شده است.

 

گرد آوری شده توسط : خانم مینو زرگری ، خانم سحر مهاجری

منبع:مرمت سرای ناصری –معاونت حفظ واحیا