دات نت نیوک
شنبه 27 بهمن 1397
راهنماي تطبيق تشکلهاي مردم نهاد
تطبيق پروانه فعاليت بر اساس مراحل ذيل انجام مي‌شود:
 •  تكميل فرم تقاضانامه، مشخصات فردي مسؤولين (اعضاي هيات مديره، بازرسان مديرعامل و در صورت برخوردار بودن تشكل از ساختار امنايي، مشخصات فردي اعضاي هيات امنا) اساسنامه و گزارش فعاليت و عملكرد مالي سه سال آخر از طريق پرتال.
 • مراجعه حضوري نماينده تشكل پس از انجام مراحل فوق در سايت جهت ارائه مدارك ذيل: 
  1-تصوير تمامي آگهي هاي مندرج در روزنامه رسمي ثبت.
  2-اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي و يا ارائه مدارك معتبر براي تخصص حداقل 2 نفر اعضاء هيات مديره در ارتباط با موضوع فعاليت.
 •  آخرين گزارش هيات مديره.
 •  آخرين گزارش بازرسان.
 •  نامه معرفي نماينده تشكل جهت انجام تشريفات اداري.
 •  انجام استعلامات 4 گانه. قوه قضائيه، اطلاعات، ناجا،دستگاه تخصصي/اداره كل ميراث
 •  طرح پرونده متقاضيان تطبيق سمن در هيات نظارت
 •  معرفي به ثبت شركتها در صورت موافقت هيات نظارت جهت اعلام آخرين تغييرات
 • اخذ پروانه فعاليت قبلي و تحويل پروانه فعاليت جديد
 •  
متقاضي محترم جهت ثبت تشكل خود در سامانه تشكلها از طريق مراجعه به كارشناس مربوطه و با همراه داشتن مدارك و مستندات لازم درخواست ثبت تشكل نمايد.
مدارك لازم براي ثبت تشكل:
1ـ پروانه بهره برداري
2ـ اساسنامه
3ـ تصوير لوگو
4ـ تكميل فرم اطلاعات مربوط به تشكل ( در سايت omtm.ir)

 

براي دانلود فايل اينجا كليك كنيد