دات نت نیوک
شنبه 26 آبان 1397
 
معاونت سرمايه گذاري و طرحها:
 
معاونت سرمایه گذاری و طرحها وظیفه انجام هماهنگی ها و مشاوره در امور سرمایه گذاری تاسیسات گردشگری و صدور مجوزهای لازم(موافقت اولیه و موافقت اصولی)، نظارت بر نحوه طراحی و ساخت، معرفی طرحها به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و دفاع از آنها، شناسایی مناطق مستعد گردشگری استان بویژه مناطق نمونه و روستاهای هدف و نظارت بر مطالعات و طراحی آنها، جذب، هدایت و حمایت از سرمایه گذاران بالقوه و توانمند را دارد. اين واحد در راستاي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده مربوط به اشتغال و جذب سرمايه هاي بخش غير دولتي، به منظور كار آفريني شكل گرفته است. به طوري كه در اين ارتباط، و در راستاي عمل به وظايف، تفاهم نامه همكاري في ما بين وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري جهت توسعه اشتغال و سرمايه گذاري پايدار منعقد شده است كه وظايف و ماموريت اين مديريت شامل:
- ايجاد فرصت هاي شغلي در زمينه هاي مرتبط با فعاليت سازمان
- تبيين راهكارها و سياستهاي تشويقي و حمايتي به منظور اعتلاي جايگاه سازمان در جامعه با توجه به بافت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور
- بهره مندي از وجوه اداره شده و كمكهاي فني و اعتباري
- رشد خدمات و مشاوره هاي حمايتي از كار آفرينان در حوزه فعاليت سازمان
- تبادل اطلاعات و همكاري در جهت انجام فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي مشترك
- برنامه ريزي آموزشي در زمينه صنايع دستي زنان سرپرست خانوار معلولين خانواده هاي تحت پوشش سازمانهاي حمايتي و ساير افراد علاقمند و مستعد در رشته هاي مختلف صنايع دستي به منظور تكميل مهارت

 

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مطابق تفاهم نامه مذكور طرح هاي زير را جهت استفاده از تسهيلات لازم با همكاري سازمان كار و امور اجتماعي به بانكهاي عامل معرفي مي نمايد:
معرفي طرح هاي كار آفرين در زمينه هاي :
- ايجاد، توسعه و تجهيز مراكز اقامتي
- ايجاد، توسعه و تجهيز دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي
- ايجاد مناطق نمونه گردشگري، تاسيس شهركهاي تفريحي و مجتمع هاي سياحتي و تفريحي
- مرمت و باز سازي اماكن تاريخي و فرهنگي قابل تبديل به موزه و تاسيسات گردشگري و طرح هاي صنايع دستي طبق مقررات و ضوابط
 
منطقه نمونه گردشگری : منطقه یا مناطقی هستند که در جوار جاذبه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی، طبیعی و گردشگری کشور به منظور ارایه خدمات به گردشگران توسط بخش غیر دولتی بر اساس ماده(8) قانون و آئین نامه اجرایی مناطق نمونه گردشگری تأسیس و اداره می شوند.
مناطق نمونه بر حسب ظرفیت در چهار سطح بین المللی، ملی، استانی و محلی برای ارائه خدمت به گردشگران داخلی و خارجی ایجاد می شوند.هر منطقه دارای مراکز خدماتی - رفاهی - فرهنگی و گردشگری از جمله واحدهای اقامتی – پذیرایی – خرید – تولید و عرضه صنایع دستی – فرهنگی -  هنری - تفریحی– ورزشی – پارکها – و سایر خدمات گردشگری خواهد بود.
..........................................................................................................................
شرح وظايف پستهاي معاونت سرمايه گذاري و طرحها و پست هاي ذيربط آن
عنوان پست: معاون سرمایه گذاری و طرحها  
شرح وظایف:
-  برنامه ریزی، هماهنگی و تقسیم کار بین کارکنان و راهنمایی و آموزش آنها
-  برنامه ریزی و اقدام لازم برای جذب منابع مالی در سطح استان و در قالب ضوابط و مقررات مربوط
-  ارائه طریق و راهنمایی برای شناسایی منابع جدید حمایتی و جذب سرمایه گذاری ها در جهت توسعه فعالیتهای تخصصی اداره كل متبوع در سطح استان
- برنامه ریزی برای اجرا و تحقق طرحهای توسعه در ارتباط با فعالیتهای اداره متبوع و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
- ارائه طریق و هدایت فعالیتهای برای بهره گیری مناسب از تسهیلات بانکی و اعتباری استان براساس موازین تعیین شده
-  برنامه ریزی و اقدام لازم برای ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی در ارتباط با فعالیتهای تخصصی اداره و در سطح استان
-  اتخاذ تدابیر لازم برای اشتغال، جذب منابع و کارآفرینی در سطح استان
-  هدایت فعالیتها به منظور انجام اقامات حمایتی و پشتیبانی در جهت ایجاد و توسعه مناطق نمونه گردشگری در سطح استان و در چارچوب سیاستها و برنامه های اداره متبوع
- همکاری، هماهنگی و انجام اقدامات لازم برای ایجاد، توسعه و اداره تاسیسات زیر بنایی گردشگری، مراکز و مجامع سیاحتی، خدماتی و مسافرتی در سطح استان
-  نظارت بر اجرای طرحهای توسعه در سطح استان در قالب اختیارات محوله
- ارزیابی عملکرد طرحها و پروژه ها حسب برنامه ریزی های بعمل آمده
- ارزشیابی اقتصادی سرمایه گذاری های بعمل آمده و ارائه گزارش های تخصصی و بهنگام
- ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و هدایت آنها
- نظارت مستمر بر حسن انجام کلیه فعالیتهای حوزه معاونت
 
عنوان پست: کارشناس مسئول
شرح وظایف:
-  برنامه ریزی و تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی
-  ارائه نظرات و پیشنهادات درخصوص ایجاد و توسعه طرحهای سرمایه گذاری با همکاری کارشناسان مربوط
-  همکاری و ارتباط مستمر با بانک ها به منظور اخذ تسهیلات برای تخصیص به طرحهای توسعه
-  بررسی و اقدام لازم برای تامین منابع مالی توسط بخش خصوصی به منظور بهره برداری و عملیاتی نمودن طرحهای حفظ و احیاء میراث فرهنگی، توسعه گردشگری، توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی
-   انجام اقدامات اجرایی لازم برای تسهیل و تسریع سرمایه گذاری های بخش خصوصی در قالب ضوابط و مقررات مربوط
- ارزیابی اقتصادی طرحها و ارائه گزارشهای لازم
-  مطالعه و بررسی راهکارها و روشهای جذب و تخصیص منابع در سطح استان
-  انجام اقدامات لازم برای توسعه و بهبود اشتغال و کارآفرینی در زمینه فعالیت های تخصصی اداره  متبوع
-  بررسی و شناخت استعدادهای بالقوه اشتغال در بخش های مختلف نظیر میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان
-  بررسی و حصول اطلاع از وضعیت موجود اشتغال و نیازهای بازار کار در بخش های تخصصی و حرفه ای مرتبط با فعالیت های اداره استان
-  ارائه طرح ها و پیشنهادها برای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی در ارتباط با اهداف، وظایف و ماموریت های اداره  استان و با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط
-ارتباط با اداره کل کار و امور اجتماعی استان برای فراهم نمودن زمینه و امکانات توسعه اشتغال در بخش های تخصصی مرتبط با وظایف اداره  در سطح استان
- تهیه و تنظیم پرسشنامه و ظرفیت سنجی دوره ای از وضعیت اشتغال در بخش های گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی و ارائه گزارش های لازم
- ارزیابی عملکرد و راهنمایی و هدایت کارشناسان تحت سرپرستی در انجام وظایف محوله 
 
عنوان پست: کارشناس اشتغال و تامین منابع
شرح وظایف:
-  مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مالی و بودجه سالانه و حصول اطلاع از وضعیت درآمدهای اداره هاي موجود در استان از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی
- تهیه گزارشهای تخصصی، پیگیری و انجام اقدامات لازم برای اخذ تخصیص از محل ردیفهای اعتبارات خاص استانی با همکاری مدیریت تشکیلات و بودجه سازمان مرکزی
- مطالعه، بررسی و شناخت وضعیت طرحها و پروژه های در دست اقدام اداره كل  استان از نظر منابع مالی و سرمایه گذاری های انجام شده
- بررسی و شناخت ظرفتیها و استعدادهای موجود از نظر جذب منابع مالی در بخش های میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی در استان
- بررسی و اقدام درخصوص تبیین روش ها و راهکارهای جلب مشارکت و جذب منابع و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در سطح استان به منظور تحقق و توسعه اهداف و ماموریتهای اداره كل
- بررسی و اقدام لازم برای استفاده مطلوب از تسهیلات نظام بانکی کشور و جذب منابع مالی مورد نیاز
- همکاری با واحدهای ذی ربط در اداره  برای توزیع اعتبارات و تسهیلات جذب شده بین طرحها و پروژه های مربوط در سطح استان
- بررسی مستمر وضعیت جذب منابع و تخصیص آنها به پروژه های در استان
-  جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در اراتباط با  موسسات، کارگاهها و تشکل های فعال در بخش های مختلف نظیر میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی و نیروی انسانی فعال در بخش های مذکور
- بررسی آمار، اطلاعات و سایر داده ها و تحلیل وضعیت اشتغال استان در شرایط موجود
-  بررسی و شناخت استعدادهای بالقوه اشتغال در بخش های مختلف نظیر میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان
- بررسی و حصول اطلاع از وضعیت موجود اشتغال و نیازهای بازار کار در بخش های تخصصی و حرفه ای مرتبط با فعالیت های اداره كل استان
-  انجام بررسی و اقدامات لازم پیرامون روشها و راهکارهای ایجاد و توسعه اشتغال در حوزه فعالیت های تخصصی اداره كل  استان
-  ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای جلب مشارکت و توسعه اشتغال و کارآفرینی بخش خصوصی و تعاونیها برای توسعه فعالیت های اداره  استان در بخش های گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی
- ارتباط با اداره کل کار و امور اجتماعی استان برای فراهم نمودن زمینه و امکانات توسعه اشتغال در بخش های تخصصی مرتبط با وظایف اداره كل  در سطح استان
-  ارائه گزارش های ادواری از وضعیت اشتغال در بخش های تخصصی براساس دستورالعملهای وزارت کار و امور اجتماعی
- تهیه و تنظیم پرسشنامه و ظرفیت سنجی دوره ای از وضعیت اشتغال در بخش های گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی و ارائه گزارش های لازم
- انجام سایر امور ارجاعی مربوط
 
عنوان پست: کارشناس طرحهای توسعه و تسهیلات
شرح وظایف:
-  مطالعه و بررسی درخصوص وضعیت طرحهای جاری، پیشرفت فعالیتها، نحوه تخصیص تسهیلات مربوط
- مطالعه و بررسی مقررات، موازین و ضوابط ناظر بر اجرای طرحهای توسعه و نحوه واگذاری تسهیلات به آنها
- ارائه نظرات و پیشنهادات درخصوص ایجاد و توسعه طرحهای سرمایه گذاری با همکاری کارشناسان مربوط
- همکاری و ارتباط مستمر با بانک ها به منظور اخذ تسهیلات برای تخصیص به طرحهای توسعه
- راهنمایی و هدایت متقاضیان برای عملیاتی نمودن طرحهای توسعه براساس موازین و مقررات مربوط
- بررسی و اقدام لازم برای تامین منابع مالی توسط بخش خصوصی به منظور بهره برداری و عملیاتی نمودن طرحهای حفظ و احیاء میراث فرهنگی، توسعه گردشگری، توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی
- بررسی و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در سطح استان به ستاد سازمان مرکزی و پیگیری برای انجام اقدامات لازم
- راهنمایی و هدایت متقاضیان و مجریان طرحهای توسعه و ارائه توجیهات لازم درخصوص توان و ظرفیت های اقتصادی گردشگری
- انجام مکاتبات، تهیه و تنظیم فرمهای و گردآوری آمار و اطلاعات لازم حسب مورد
- انجام اقدامات اجرایی لازم برای تسهیل و تسریع سرمایه گذاری های بخش خصوصی در قالب ضوابط و مقررات مربوط
- انجام اقدامات لازم برای اطلاع رسانی به بخش غیر دولتی در سطح استان و جلب حمایت و مشارکت های لازم برای سرمایه گذاری ها
- ارزیابی اقتصادی طرحها و ارائه گزارشهای لازم
-  انجام سایر امور ارجاعی مربوط
 
عنوان پست: کارشناس مناطق نمونه گردشگری
شرح وظایف:
-  مطالعه و بررسی مناطق نمونه گردشگری استان از نظر ایجاد تاسیسات زیر بنایی مورد نیاز در آنها
-  تهیه و تدوین طرح های ایجاد تاسیسات زیر بنایی گردشگری استان نظیر واحدهای پذیرایی و اقامتی، تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و واحدهای تفریحی و ورزشی در مناطق نمونه گردشگری با توجه به امکانات و نیازهای هر یک از مناطق مذکور و در چارچوب برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور
- بررسی طرحهای ایجاد و توسعه تاسیسات زیر بنایی تهیه از سوی مراجع ذی ربط برای اجرا در مناطق نمونه گردشگری استان و صدور موافقت اصولی
- بررسی و مکان یابی، امکان سنجی، توجیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعیین اولویت طرح های پیشنهادی در سطح استان و اعلام نظر پیرامون آنها
-  آنها بررسی و تهیه و ارائه طرح های مناسب به منظور جلی مشارکت بخش غیر دولتی در خصوص تامین اعتبار و سرمایه مورد نیاز برای ایجاد تاسیسات زیر بنایی در مناطق نمونه گردشگری با همکاری واحدهای ذیربط سازمان استان
-  تهیه و تدوین طرحهای مناسب برای ارائه خدمات مورد نیاز به گردشگران در سطح استان در مناطق نمونه گردشگری توسط بخش غیر دولتی
- مطالعه و بررسی ضوابط و استانداردهای فنی و اجرایی ابلاغی مربوط به ایجاد و توسعه تاسیسات زیر بنایی گردشگری
- نظارت بر اجرای طرح های ایجاد تاسیسات زیر بنایی گردشگری در سطح استان در منطق نمونه گردشگری
- انجام نظارت های لازم به منظور حصور اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب در طرح های در دست اجرا در مناطق نمونه گردشگری استان تا پایان مرحله ساخت
-  تهیه و تنظیم و ارائه گزارش های فنی از اجرای از اجرای طرحهای در دست اجرای طرحهای در دست اجرا در مناطق نمونه گردشگری استان
- اعمال نظارت های لازم به منظور ارائه خدمات مناسب به گردشگران ئر مناطق نمونه گردشگری در سطح استان
- انجام سایر امور ارجاعی مربوط