دات نت نیوک
چهارشنبه 03 بهمن 1397

معرفي معاونت:

نام و نام خانوادگي: مهندس مهدی غلامی
متولد: 1353/11/15
نوع استخدام: رسمی
سابقه كار:
1- کارشناس حفاظت از ابنیه و محوطه های تاریخی 
2- مسئول دفتر فنی 
3- سرپرستی معاونت توسعه مدیریت 
4- معاونت میراث فرهنگی
5- معاونت سرمایه گذاری 
عناوين و مسئوليتها:
سوابق:
1ـ عضو کمیته کارشناسی طرح های هادی روستایی و شهری 
2ـ عضو شورای طرح های گردشگری و سرمایه گذاری
3ـ عضو کمیته کار کارشناسی کمیسیون ماده 5
4- عضو شورای فنی استان 
5- عضو کمیته سیما و منظر شهری استان زنجان 
6- عضو شورای پژوهشی استان
و ...
پيام معاون برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري استان زنجان
معاونت برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري با هدف جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي خرد و كلان در حوزه گردشگري توان و  تلاش خود را بعنوان بدنه دولت براي تحقق برنامه هاي اقتصادي به كار مي‌گيرد و اميدوار است ضمن معرفي ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه گردشگري همراه با ارائه قوانين، مزيتها و مشوقهاي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري رونق، پويايي، نشاط و توسعه صنعت گردشگري را فراهم نمايد.