دات نت نیوک
چهارشنبه 03 بهمن 1397

کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی:

ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری (بخشنامه شماره 200/93/13472 مورخ 1393/10/07معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

اهم وظایف:
- تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه شامل: اهداف، اولویت ها، زمان بندی در سه سطح اطلاع رسانی، تعاملی و تراکنشی و پیشنهاد آن به کمیسیون راهبری دولت الکترونیک و راهبری استقرار آن پس از تصویب.
- برنامه ریزی برای مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیک دستگاه و راهبری اجرای برنامه.
- تعیین اولویت برای اصلاح فرآیندهای سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرآیندهای دستگاه.
- تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی مردم به ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان، مجتمع های خدمات اداری و ...
- راهبری و نظارت بر پورتال و درگاه های خدمات رسانی دستگاه و ارزیابی و رتبه های آن ها.
- مدیریت تعامل دستگاه با سایر دستگاه های اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک.
- راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان و کارشناسان واحد فنآوری اطلاعات دستگاه و کارگزارن ارایه خدمات دولتی.
- راهبری اجرای برنامه فرهگ سازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی.
از همين رو كميته تخصصي فناوري اطلاعات اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان در سال 1388 تشكيل گردید و در حال حاضر با نام کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی فعال می باشد که اعضاي آن به شرح ذيل مي باشند.
 
نام و نام خانوادگي
سمت
عكس
يحيي رحمتي
رييس جلسه
داريوش نادري
دبير كميته
مریم عباسی
کارشناس فناوری اطلاعات و عضو کمیته
نسترن بصير
نماينده معاونت توسعه مديريت
رقیه محرمی
نماينده معاونت گردشگری
ندا کنعانی
نماینده معاونت میراث فرهنگی
سکینه خوئینی
نماینده معاونت سرمایه گذاری
سحر قربانی
نماینده معاونت صنایع دستی
سید رسول موسوی
نماینده یگان حفاظت
ابراهیم نجفی
مسئول ارزیابی و عملکرد