دات نت نیوک
چهارشنبه 03 بهمن 1397
« منشور اخلاقي كاركنان اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان »
ارزش و مقام هر انسان، بستگي به انصاف، شايستگي، منش و رفتار او دارد. چنانچه موازين اخلاقي و وجداني سرلوحه اعمال و رفتار انسان قرار بگيرد، قانون نيز به درستي اجراء خواهد شد. به عبارتي منشور اخلاقي هر سازمان، بيانيه اي متشكل از اصول و مباني شغلي است، كه روابط ميان كاركنان، مديران و آحاد مردم را تشريح   مي كند و چراغ هدايتي براي عملكرد شفاف آنان است.
اين اداره كل با عنايت به اصول اخلاقي مولاي متقيان، حضرت علي ( ع ) در نهج البلاغه؛ اصل امانتداري، خدمتگزاري، مسئوليت پذيري، انضباط كاري، خوشرفتاري، بردباري، دادورزي، نفي خودكامگي و در راستاي رسالت عظيم حفاظت و احياي مواريث فرهنگي و هنرهاي سنتي، توسعه صنايع دستي و صنعت گردشگري منشور اخلاقي خود را به شرح ذيل ايفاد مي نمايد:
از وقتمان براي تفكر استفاده مي كنيم، چرا كه تفكر سرچشمه قدرت است.
از وقتمان براي كار استفاده مي كنيم، چرا كه كار بهاي موفقيت است.
از وقتمان براي دوستي استفاده مي كنيم، چرا كه دوستي جاده خوشبختي است.
از وقتمان براي مطالعه استفاده مي كنيم، چرا كه مطالعه منبع عقل و دانش است.
-  خدمتگزاري به مردم را توفيق الهي، مسئوليتي بزرگ، ارزشمند و افتخار آفرين مي دانيم.
-  وجدان كاري، وقت شناسي، نظم و انضباط اداري را سرلوحه امور خود قرار مي دهيم.
-  كوشش مي كنيم رفتار پسنديده و مثبت از خود و ذهنيتي خوب از اداره كل و ارباب رجوع ايجاد كنيم.
- تعهد مي نماييم با اجراي مفاد منشور اخلاقي براي افزايش عملكرد و بهره وري بيشتر تلاش كنيم تا بتوانيم بين عملكردها و انتظارات، تناسب معقول را برقرار سازيم.
-  تلاشمان را معطوف ثبات، علاقمندي و اشتياق نسبت به ايفاء وظايف خود نموده، انگيزه كار و بقاي فعاليت خود را رضايتمندي و آرامش ارباب رجوع مي پنداريم.
- در راستاي تعليمات الهي اسلامي از شايعه، تهمت، غيبت، خبرچيني و هر اقدامي كه محبت و اعتماد كاركنان را نسبت به يكديگر تضعيف مي كند پرهيز نموده، زيرا آن را مانع بزرگي در راه توسعه جامعه، رشد و ترقي يكديگر مي دانيم.
-  مرتب نمودن لباس و آراستگي ظاهر را نشانه شخصيت انساني و پويايي دانسته، با پوشش مناسب عرف و فرهنگ جامعه، شئونات يك كارگزار دولت اسلامي را حفظ مي كنيم.
-  دوستي و صميميت بين كاركنان و مديريت اداره كل، جديت در رفع مشكلات، مشاركت در شادي و غم هاي يكديگر، مورد قبول همه بوده، بر آن پافشاري مي نماييم.

دبيرخانه كميسيون تحول اداري