دات نت نیوک
پنجشنبه 22 آذر 1397

خدماتی که اداره کل ميراث فرهنگي بوسیله سامانه پیام کوتاه میتواند ارائه کند:

شماره پيامك: 300073241
۱٫ شناسایی و بررسی امکانات اداره كل از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
۲٫ ارسال پیام جهت پیشبرد اهداف اداره كل
۳٫ برگزاری گردهمایی های فرهنگی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
۴٫ گردآوری و طبقه بندی کلیه مدارک ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از قبیل : فیلم،کتاب،تصویر
۵٫ نظارت بر فعالیت های فرهنگی، هنری تبلیغاتی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
۶٫ ارسال پیام جهت برنامه ریزی فرهنگی تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت
۷٫ ارسال و دریافت پیام جهت ایجاد گسترش فرهنگ ميراث داري
۸٫ شناسایی و تشویق کلیه آثار علمی، فرهنگی و هنری موًثر در توسعه فرهنگ دینی
۹٫ جلب مشارکت های مردمی در اجرای برنامه ها از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
۱۰٫ اعلام برگزاری مراسمات و جلسات کاری و عمومی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
۱۱٫ ارسال پیامهای تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران
۱۲٫ اطلاع رسانی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده، شرایط غیر مترقبه و . . .)
۱۳٫ برگزاری نظرسنجی جهت پیشبرد اهداف اداره كل
۱۴٫ ایجاد سامانه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات