دات نت نیوک
یکشنبه ، 01 بهمن 1396
 |  ورود

معاونت سرمايه گذاري و طرحها:

 

معاونت سرمایه گذاری و طرحها وظیفه انجام هماهنگی ها و مشاوره درامورسرمایه گذاری تاسیسات گردشگری و صدور مجوزهای لازمه(موافقت اولیه و موافقت اصولی)،نظارت بر نحوه طراحی وساخت ،معرفی طرحها به کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و دفاع از آنها ،شناسایی مناطق مستعد گردشگری استان بویژه مناطق نمونه و روستاهای هدف و نظارت برمطالعات و طراحی آنها ،جذب ،هدایت و حمایت از سرمایه گذاران بالقوه و توانمند را دارد.اين واحد در راستاي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده مربوط به اشتغال و جذب سرمايه هاي بخش غير دولتي، به منظور كار آفريني شكل گرفته است.به طوري كه در اين ارتباط، و در راستاي عمل به وظايف، تفاهم نامه همكاري في ما بين وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري جهت توسعه اشتغال و سرمايه گذاري پايدار منعقد شده است كه وظايف و ماموريت اين مديريت شامل:

- ايجاد فرصت هاي شغلي در زمينه هاي مرتبط با فعاليت سازمان

- تبيين راهكارها و سياستهاي تشويقي و حمايتي به منظور اعتلاي جايگاه سازمان در جامعه با توجه به بافت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور

- بهره مندي از وجوه اداره شده و كمكهاي فني و اعتباري

- رشد خدمات و مشاوره هاي حمايتي از كار آفرينان در حوزه فعاليت سازمان

- تبادل اطلاعات و همكاري در جهت انجام فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي مشترك

- برنامه ريزي آموزشي در زمينه صنايع دستي زنان سرپرست خانوار معلولين خانواده هاي تحت پوشش سازمانهاي حمايتي و ساير افراد علاقمند و مستعد در رشته هاي مختلف صنايع دستي به منظور تكميل مهارت

سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري مطابق تفاهم نامه مذكور طرح هاي زير را جهت استفاده از تسهيلات لازم با همكاري سازمان كار و امور اجتماعي به بانكهاي عامل معرفي مي نمايد:

معرفي طرح هاي كار آفرين در زمينه هاي :

- ايجاد، توسعه و تجهيز مراكز اقامتي

- ايجاد، توسعه و تجهيز دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي،

- ايجاد مناطق نمونه گردشگري ، تاسيس شهركهاي تفريحي و مجتمع هاي سياحتي و تفريحي.

-مرمت و باز سازي اماكن تاريخي و فرهنگي قابل تبديل به موزه و تاسيسات گردشگري و طرح هاي صنايع دستي طبق مقررات و ضوابط.

اقدامات انجام یافته در حوزه کار آفرینی:

-برگزاري كارگاه هاي يك روزه جهت فراگيران دوره هاي كارآفريني با هدف آشناسازي فراگيران با زمينه هاي اشتغال و سرمايه گزاري در حوزه ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

-اجراي تورهاي يك روزه جهت بازديد فراگيران دوره هاي كارآفريني از تاسيسات و خدمات گردشگري در سطح استان زنجان با هدف انگيزش فراگيران در خصوص اشتغال در بخش مربوطه

- پيشنهاد طرح اجراي محله گردشگري در روستاهاي هدف گردشگري با هدف اشتغال روستايي

- معرفي طرحهاي كارآفرين و اشتغالزا به سازمان كار و امور اجتماعي استان جهت استفاده از تسهيلات

- معرفي طرحهاي كار آفرين(اشتغالزا و خود اشتغالي) به صندوق مهر امام رضا(ع)جهت استفاده از تسهيلات

- تهيه و تدوين نقاط قوت و ضعف،فرصتها و تهديدات توسعه گردشگري در نواحي استان با بهره گيري از نتايج طرح جامع توسعه گردشگري استان

- مكاتبه با موسسات آموزشي  دانشگاهي و موسسات تحت پوشش سازمان كار و امور اجتماعي برگزاركننده دوره هاي كارآفريني در خصوص اجراي كارگاههاي يك روزه جهت آشنايي فراگيران با زمينه هاي اشتغال و سرمايه گزاري در حوزه سازمان

- هيه بسته ظرفيت سنجي اشتغال در حوزه سازمان در سطح استان زنجان

- تهيه سند توسعه اشتغال استان در افق برنامه

-  اطلاع رساني، بررسي و معرفي طرحهاي كار آفرين 

- شركت در 5 نشست كارآفريني در استانهاي مختلف و ارايه برنامه هاي دفتر كارآفريني كه برخي از آنها جزو برنامه هاي اجرا شده در سطح كشور شدند از جمله تحليل وضعيت اشتغال و واحدهاي خدمات رساني گردشگري كشور

منطقه نمونه گردشگری : منطقه یا مناطقی هستند که در جوارجاذبه های تاریخی،

فرهنگی ،مذهبی ،طبیعی و گردشگری کشور به منظور ارایه خدمات به گردشگران توسط بخش غیر دولتی براساس ماده(8) قانون و آئین نامه اجرایی مناطق نمونه گردشگری تأسیس و اداره می شوند.

مناطق نمونه برحسب ظرفیت در چهار سطح بین المللی – ملی- استانی و محلی

برای ارائه خدمت به گردشگران داخلی و خارجی ایجاد می شوند.

هرمنطقه دارای مراکز خدماتی - رفاهی - فرهنگی و گردشگری ازجمله واحدهای اقامتی – پذیرایی – خرید – تولید و عرضه صنایع دستی – فرهنگی -  هنری - تفریحی– ورزشی – پارکها – و سایر خدمات گردشگری خواهد بود.

از این رو واحد مناطق نمونه سازمان مناطق نمونه به شرح ذیل را در سفر اول ریاست محترم جمهوری به استان به تصویب رسانده و در حال حاضر مطالعات امکان سنجی و نیز طرح جامع آنها در دست اقدام می باشد

..........................................................................................................................

شرح وظايف پستهاي معاونت سرمايه گذاري و طرحها و پست هاي ذيربط آن

عنوان پست: معاون سرمایه گذاری و طرحها  

واحد سازمانی: اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

شرح وظایف:

-  برنامه ریزی، هماهنگی و تقسیم کار بین کارکنان و راهنمایی و آموزش آنها

-  برنامه ریزی و اقدام لازم برای جذب منابع مالی در سطح استان و در قالب ضوابط و مقررات مربوط

-  ارائه طریق و راهنمایی برای شناسایی منابع جدید حمایتی و جذب سرمایه گذاری ها در جهت توسعه فعالیتهای تخصصی اداره كل متبوع در سطح استان

- برنامه ریزی برای اجرا و تحقق طرحهای توسعه در ارتباط با فعالیتهای اداره متبوع و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

- ارائه طریق و هدایت فعالیتهای برای بهره گیری مناسب از تسهیلات بانکی و اعتباری استان براساس موازین تعیین شده

-  برنامه ریزی و اقدام لازم برای ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی در ارتباط با فعالیتهای تخصصی اداره و در سطح استان

-  اتخاذ تدابیر لازم برای اشتغال، جذب منابع و کارآفرینی در سطح استان

-  هدایت فعالیتها به منظور انجام اقامات حمایتی و پشتیبانی در جهت ایجاد و توسعه مناطق نمونه گردشگری در سطح استان و در چارچوب سیاستها و برنامه های اداره متبوع

- همکاری، هماهنگی و انجام اقدامات لازم برای ایجاد، توسعه و اداره تاسیسات زیر بنایی گردشگری، مراکز و مجامع سیاحتی، خدماتی و مسافرتی در سطح استان

-  نظارت بر اجرای طرحهای توسعه در سطح استان در قالب اختیارات محوله

- ارزیابی عملکرد طرحها و پروژه ها حسب برنامه ریزی های بعمل آمده

- ارزشیابی اقتصادی سرمایه گذاری های بعمل آمده و ارائه گزارش های تخصصی و بهنگام

- ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و هدایت آنها

- نظارت مستمر بر حسن انجام کلیه فعالیتهای حوزه معاونت

 

عنوان پست: کارشناس مسئول

شرح وظایف:

-  برنامه ریزی و تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی

-  ارائه نظرات و پیشنهادات درخصوص ایجاد و توسعه طرحهای سرمایه گذاری با همکاری کارشناسان مربوط

-  همکاری و ارتباط مستمر با بانک ها به منظور اخذ تسهیلات برای تخصیص به طرحهای توسعه

-  بررسی و اقدام لازم برای تامین منابع مالی توسط بخش خصوصی به منظور بهره برداری و عملیاتی نمودن طرحهای حفظ و احیاء میراث فرهنگی، توسعه گردشگری، توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی

-   انجام اقدامات اجرایی لازم برای تسهیل و تسریع سرمایه گذاری های بخش خصوصی در قالب ضوابط و مقررات مربوط

- ارزیابی اقتصادی طرحها و ارائه گزارشهای لازم

-  مطالعه و بررسی راهکارها و روشهای جذب و تخصیص منابع در سطح استان

-  انجام اقدامات لازم برای توسعه و بهبود اشتغال و کارآفرینی در زمینه فعالیت های تخصصی اداره  متبوع

-  بررسی و شناخت استعدادهای بالقوه اشتغال در بخش های مختلف نظیر میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان

-  بررسی و حصول اطلاع از وضعیت موجود اشتغال و نیازهای بازار کار در بخش های تخصصی و حرفه ای مرتبط با فعالیت های اداره استان

-  ارائه طرح ها و پیشنهادها برای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی در ارتباط با اهداف، وظایف و ماموریت های اداره  استان و با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط

-ارتباط با اداره کل کار و امور اجتماعی استان برای فراهم نمودن زمینه و امکانات توسعه اشتغال در بخش های تخصصی مرتبط با وظایف اداره  در سطح استان

- تهیه و تنظیم پرسشنامه و ظرفیت سنجی دوره ای از وضعیت اشتغال در بخش های گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی و ارائه گزارش های لازم

- ارزیابی عملکرد و راهنمایی و هدایت کارشناسان تحت سرپرستی در انجام وظایف محوله 

 

عنوان پست: کارشناس اشتغال و تامین منابع

شرح وظایف:

-  مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مالی و بودجه سالانه و حصول اطلاع از وضعیت درآمدهای اداره هاي موجود در استان از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی

- تهیه گزارشهای تخصصی، پیگیری و انجام اقدامات لازم برای اخذ تخصیص از محل ردیفهای اعتبارات خاص استانی با همکاری مدیریت تشکیلات و بودجه سازمان مرکزی

- مطالعه، بررسی و شناخت وضعیت طرحها و پروژه های در دست اقدام اداره كل  استان از نظر منابع مالی و سرمایه گذاری های انجام شده

- بررسی و شناخت ظرفتیها و استعدادهای موجود از نظر جذب منابع مالی در بخش های میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی در استان

- بررسی و اقدام درخصوص تبیین روش ها و راهکارهای جلب مشارکت و جذب منابع و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در سطح استان به منظور تحقق و توسعه اهداف و ماموریتهای اداره كل

- بررسی و اقدام لازم برای استفاده مطلوب از تسهیلات نظام بانکی کشور و جذب منابع مالی مورد نیاز

- همکاری با واحدهای ذی ربط در اداره  برای توزیع اعتبارات و تسهیلات جذب شده بین طرحها و پروژه های مربوط در سطح استان

- بررسی مستمر وضعیت جذب منابع و تخصیص آنها به پروژه های در استان

-  جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در اراتباط با  موسسات، کارگاهها و تشکل های فعال در بخش های مختلف نظیر میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی و نیروی انسانی فعال در بخش های مذکور

- بررسی آمار، اطلاعات و سایر داده ها و تحلیل وضعیت اشتغال استان در شرایط موجود

-  بررسی و شناخت استعدادهای بالقوه اشتغال در بخش های مختلف نظیر میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان

- بررسی و حصول اطلاع از وضعیت موجود اشتغال و نیازهای بازار کار در بخش های تخصصی و حرفه ای مرتبط با فعالیت های اداره كل استان

-  انجام بررسی و اقدامات لازم پیرامون روشها و راهکارهای ایجاد و توسعه اشتغال در حوزه فعالیت های تخصصی اداره كل  استان

-  ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای جلب مشارکت و توسعه اشتغال و کارآفرینی بخش خصوصی و تعاونیها برای توسعه فعالیت های اداره  استان در بخش های گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی

- ارتباط با اداره کل کار و امور اجتماعی استان برای فراهم نمودن زمینه و امکانات توسعه اشتغال در بخش های تخصصی مرتبط با وظایف اداره كل  در سطح استان

-  ارائه گزارش های ادواری از وضعیت اشتغال در بخش های تخصصی براساس دستورالعملهای وزارت کار و امور اجتماعی

- تهیه و تنظیم پرسشنامه و ظرفیت سنجی دوره ای از وضعیت اشتغال در بخش های گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی و ارائه گزارش های لازم

- انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 

عنوان پست: کارشناس طرحهای توسعه و تسهیلات

شرح وظایف:

-  مطالعه و بررسی درخصوص وضعیت طرحهای جاری، پیشرفت فعالیتها، نحوه تخصیص تسهیلات مربوط

- مطالعه و بررسی مقررات، موازین و ضوابط ناظر بر اجرای طرحهای توسعه و نحوه واگذاری تسهیلات به آنها

- ارائه نظرات و پیشنهادات درخصوص ایجاد و توسعه طرحهای سرمایه گذاری با همکاری کارشناسان مربوط

- همکاری و ارتباط مستمر با بانک ها به منظور اخذ تسهیلات برای تخصیص به طرحهای توسعه

- راهنمایی و هدایت متقاضیان برای عملیاتی نمودن طرحهای توسعه براساس موازین و مقررات مربوط

- بررسی و اقدام لازم برای تامین منابع مالی توسط بخش خصوصی به منظور بهره برداری و عملیاتی نمودن طرحهای حفظ و احیاء میراث فرهنگی، توسعه گردشگری، توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی

- بررسی و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در سطح استان به ستاد سازمان مرکزی و پیگیری برای انجام اقدامات لازم

- راهنمایی و هدایت متقاضیان و مجریان طرحهای توسعه و ارائه توجیهات لازم درخصوص توان و ظرفیت های اقتصادی گردشگری

- انجام مکاتبات، تهیه و تنظیم فرمهای و گردآوری آمار و اطلاعات لازم حسب مورد

- انجام اقدامات اجرایی لازم برای تسهیل و تسریع سرمایه گذاری های بخش خصوصی در قالب ضوابط و مقررات مربوط

- انجام اقدامات لازم برای اطلاع رسانی به بخش غیر دولتی در سطح استان و جلب حمایت و مشارکت های لازم برای سرمایه گذاری ها

- ارزیابی اقتصادی طرحها و ارائه گزارشهای لازم

-  انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 

عنوان پست: کارشناس مناطق نمونه گردشگری

شرح وظایف:

-  مطالعه و بررسی مناطق نمونه گردشگری استان از نظر ایجاد تاسیسات زیر بنایی مورد نیاز در آنها

-  تهیه و تدوین طرح های ایجاد تاسیسات زیر بنایی گردشگری استان نظیر واحدهای پذیرایی و اقامتی، تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و واحدهای تفریحی و ورزشی در مناطق نمونه گردشگری با توجه به امکانات و نیازهای هر یک از مناطق مذکور و در چارچوب برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور

- بررسی طرحهای ایجاد و توسعه تاسیسات زیر بنایی تهیه از سوی مراجع ذی ربط برای اجرا در مناطق نمونه گردشگری استان و صدور موافقت اصولی

- بررسی و مکان یابی، امکان سنجی، توجیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعیین اولویت طرح های پیشنهادی در سطح استان و اعلام نظر پیرامون آنها

-  آنها بررسی و تهیه و ارائه طرح های مناسب به منظور جلی مشارکت بخش غیر دولتی در خصوص تامین اعتبار و سرمایه مورد نیاز برای ایجاد تاسیسات زیر بنایی در مناطق نمونه گردشگری با همکاری واحدهای ذیربط سازمان استان

-  تهیه و تدوین طرحهای مناسب برای ارائه خدمات مورد نیاز به گردشگران در سطح استان در مناطق نمونه گردشگری توسط بخش غیر دولتی

- مطالعه و بررسی ضوابط و استانداردهای فنی و اجرایی ابلاغی مربوط به ایجاد و توسعه تاسیسات زیر بنایی گردشگری

- نظارت بر اجرای طرح های ایجاد تاسیسات زیر بنایی گردشگری در سطح استان در منطق نمونه گردشگری

- انجام نظارت های لازم به منظور حصور اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب در طرح های در دست اجرا در مناطق نمونه گردشگری استان تا پایان مرحله ساخت

-  تهیه و تنظیم و ارائه گزارش های فنی از اجرای از اجرای طرحهای در دست اجرای طرحهای در دست اجرا در مناطق نمونه گردشگری استان

- اعمال نظارت های لازم به منظور ارائه خدمات مناسب به گردشگران ئر مناطق نمونه گردشگری در سطح استان

- انجام سایر امور ارجاعی مربوط