دات نت نیوک
یکشنبه ، 01 بهمن 1396
 |  ورود

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

 

امور اداری و رفاهي  :

-  جمع آوري و ارائه آمار در خصوص وضعيت نيروي انساني سازمان استان از نظر كمي و كيفي بر حسب جنسيت، تحصيلات، مشاغل و ...

-  جمع آوري و ارائه آمار در خصوص سازمان و تشكيلات، پست هاي سازماني و سايرشاخصهاي اداري و استخدامي استان

-  جمع آوري و طبقه بندي قوانين و مقررات بخشنامه ها و دستور العملهاي مرتبط با امور اداري و استخدامي، منابع انساني سازمان و ساختار تشكيلاتي،‌ امور رفاهي و نظاير آْن

-  بررسي، تحليل و ارائه شاخصهاي مربوط به مديريت منابع انساني سازمان استان

-   بررسي، تحليل و اظهار نظر در خصوص امور اداري مانند اجراي طرح هاي طبقه بندي مشاغل، ارزشيابي مشاغل، حقوق و دستمزد، تشكيلات، ارزشيابي تسهيلات رفاهي

- ارائه طرحهاي تخصصي براي توزيع امكانات و تسهيلات، تشكيل تعاوني ها، بيمه هاي تكميلي و نظاير آن به مقام مافوق

کارگزینی :

-  برنامه ريزي براي اخذ به موقع مدارك و تشكيل پرونده هاي استخدامي

-  نظارت بر اخذ و استخراج آمار و اطلاعات منابع انساني از پرونده هاي اداري و استخدامي يا از سيستم هاي كامپيوتري حسب اطلاعات و شاخص هاي مورد نياز

-  تهيه احكام كارگزيني نظير استخدام، انتصاب، ارتقاء، خروج از خدمت، بازنشستگي، مرخصي و نظاير آنها بر اساس صورتجلسات كميته و با رعايت مقررات مربوط

-  كمك به اجراي نظامهاي طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل،‌ احتساب سوابق خدمت، تخصيص امتيازات بر اساس نظامهاي مربوط و طبق نظر مسئولين

-  تهيه گزارشهاي لازم براي مافوق

امور مالی و ذيحسابي :

- رسيدگي به كليه سندهاي پرداختي كه مطابق با مقررات مالي و محاسباتي و ضوابط اجرايي بودجه تنظيم مي شوند.

-  ثبت كليه اسناد جاري و ارائه صورتحساب براي دستگاههاي ذيربط

-  ثبت كليه اسناد و تملك دارائيهاي سرمايه اي و ارائه صورتحساب براي دستگاههاي ذيربط

-   پرداخت حقوق و دستمزد كليه كاركنان شاغل و بازنشسته سازمان و كسورات قانوني

-  تامين اعتبار كليه درخواستهاي در صورت وجود اعتبار طي موافقتنامه هاي ارسالي

-  ثبت كليه اسناد در نرم افزار مالی و تامين اعتبار

 واحد حقوقی:

-  بررسی پرونده های حقوقی و اظهار نظر در مسائل مختلف حقوقی و جزائی مربوط به سازمان

-  انجام کلیه امورات ثبتی آثار ملی ثبت شده و شناسایی شده

-  تملک و خرید املاک شناسایی شده پس از تامین اعتبار و انجام پیگیری های لازم

-  انجام امور حقوقی مربوط به اموال و املاک و مزایده

- اظهار نظر حقوقی در مورد کلیه مسائل حقوقی و دعاوی و مشکلات کارکنان شاغل، اخراجی در مورد مقررات قانون کار و استخدامی

-  مطالعه و بررسی آئین نامه ها، دستورالعمل های صادره سازمان و تهیه طرحهای مربوط به تجدید نظر و یا اصلاح آنها

-  مشارکت و اظهار نظر در تهیه و تنظیم متن نمونه اسناد و قرارداد ها سازمان و پیگیری آنها از سوی مراجع ذیربط

-  تنظیم شکوائیه ها ی کیفری و جزائی و تعقیب آنها در مراحل مختلف (مقدماتی، بدوی، تجدید  نظر، دیوان عالی کشور) و دیگر مراجع ذیصلاح

دبیرخانه :

-  ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده، صادره، موضوع و شماره آنها در دفتر مربوطه

-  تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها

-  حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط براساس روش تعیین شده

تدارکات و خدمات عمومی:

-  برنامه ريزي و بررسي  نيازهاي تداركاتي از نظر كمي و كيفي

-  بررسي، شناخت و حصول اطلاع از مراكز فر وش معتبر كالا، تجهيزات و مواد مورد نياز

-  گردآوري اطلاعات از مراكز و بنگاههاي فروش كالا و تجهيزات و كسب اطلاعات از مشخصات استاندارهاي كيفي كالاها

-  تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان و تدارکات و توزیع آنها

-  نظارت به انجام خدمات عمومی و ساختمانها از قبیل تامین روشنایی، سوخت و غیره

-  ارائه خدمات نقلیه به سازمان در ماموریت داخل و خارج از استان و ماموریتهای شهری

 .........................................................................................................................

 شرح وظايف پستهاي سازماني معاونت توسعه مديريت و منابع انساني  

عنوان پست: سرپرست توسعه مدیریت 

واحد سازمانی: اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

شرح وظایف:

- راهبری، هدایت و ایجاد زمینه های لازم به منظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقررات، ساختار و تشکیلات، روش های انجام کار، آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان مرکزی

-  برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برتهیه و تنظیم بودجه اداره كل  استان با همکاری و مشارکت واحدهای ذیربط

-  توزیع و تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف سازمان استان و نظارت براجرای آنها

-  برنامه ریزی، تامین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محلهای مختلف

-  برنامه ریزی برای تامین آمار و اطلاعات مورد نیاز استان و پایگاههای اطلاع رسانی

-  نظارت براجرای نظام ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان استان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی

- نظارت بر نحوه تشکیل، استقرار، طبقه بندی و نگهداری آمارمحصولات حوزه های مختلف سازمان استان در چارچوب نظام های مصوب و ابلاغی

-  پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی کارکنان و ارائه پیشنهاد به سازمان مرکزی

- نظارت برحسن جریان اداری و مالی اداره كل استان به منظور انجام صحیح و سریع وظایف و فعالیتها

-  نیاز سنجی آموزشی کارکنان اداره كل استان و ارائه نتایج به سازمان مرکزی

- بررسی و برنامه ریزی درخصوص نحوه تامین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده

 - نظارت و مراقبت برکلیه امورمالی به منظور حفظ و رعایت مقررات مربوط 

 عنوان پست: کارشناس برنامه ریزی و بودجه

شرح وظایف:

- جمع آوری آمار و اطلاعات لازم درخصوص درآمدها و منابع آنها، مواد هزینه و مبانی پرداخت ها و نیز طرحها، پروژه ها و برنامه های در حال اجراء

- بررسی و مطالعه قوانین، مقررات و نظام بودجه ریزی در اداره كل

- بررسی و مطالعه قوانین و مقررات عمومی بودجه، قانون بودجه، قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره های بودجه

- بررسی، مطالعه و شناخت راهکارهای افزایش درآمدهای اداره كل

-  برآورد و پیش بینی اعتبارات هزینه ها در هرسال مالی در چارچوب ضوابط مقرر

- تهیه و تدوین بودجه سالانه در قالب روش های متعین متناسب با برنامه ها، فعالیتها و تحولات

- پیشنهاد بهنگام بودجه های سالانه و پیگیری و عنداللزوم دفاع برای تصویب اعتبارات

- تخصیص اعتبارات در قالب موازین مربوط و در مقاطع زمانی تعیین شده برحسب نقدینگی و ابلاغ اعتبارات

- نظارت مستمر برعملکرد بودجه جاری و نحوه جذب اعتبارات در ارتباط با پیشرفت کار

- گردآوری و طبقه بندی مصوبات، طرحها و خط مشی های توسعه نظام در ارتباط با وظایف و فعالیت های اداره كل استان

- بررسی و حصول اطلاع از شیوه ها، فنون و تکنیک های نظارت، کنترل و مدیریت پروژه

-  بررسی و مطالعه گزارش های پیشرفت طرحها و برنامه ها در انطباق با اهداف آنها

- ارائه گزارش های تخصصی لازم از پیشرفت و نحوه اجرای برنامه ها و فعالیت های در دست اجراء

- اظهارنظر درخصوص اختصاص اعتبارات باتوجه به میزان پیشرفت طرحها و برنامه ها

-  تهیه گزارش، نمودار، جداول و پیش نویس مکاتبات

-  انجام سایر امورارجاعی

عنوان پست: کارشناس امور حقوقی و املاک

شرح وظایف:

- بررسی درخواستها، شکوائیه ها و سایر مکاتبات دریافتی از واحدهای مختلف اداره كل

جمع آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آراء مشورتی در پاسخ به پرسشهای به عمل آمده از طرف واحدها یا مقامات سازمان در زمینه مسائل حقوقی

-  تهیه متن قراردادهای منعقده

- شرکت در جلسات، استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی و رد و یا قبول آنها

-  رسیدگی به شکایات واصله در حدقوانین و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاکی یا اداره كل ارجاع کننده

- تهیه دادخواست حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تعقیب پرونده های کیفری در مراجع ذیربط با هماهنگی سازمان مرکزی

- حضور در مراجع قضایی و جوابگویی نسبت به دعاوی اقامه شده از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی برعلیه اداره كل استان

- تهیه پاسخ شکوائیه ها، درخواست ها و تذکرات

- اظهارنظر درخصوص شرایط املاک و مستغلات اداره كل

- انجام عملیات تجدید املاک واگذار شده

-  تهیه صورت مجلس های تجمعی و تفکیکی

- اظهارنظر درخصوص تبدیل کاربریها

- تملک زمینهای مورد نیاز و واگذاری زمینهای مفروض

- تعیین سنجش کردن زمینهای واگذار شده (تحویل چهار میخ)

-  رسیدگی به اختلافات و اشتباهات املاک واگذار شده

-  اظهارنظر کارشناسی درخصوص شرایط املاک

-  شماره گذاری املاک و کدگذاری

- انجام اقدامات لازم در مورد توهین اسناد و واگذاری بانک رهن و رفع بازداشت آن

-  تهیه پیش نویس مکاتبات با ادارات و سایر مراجع

- انجام سایر امور ارجاعی

 عنوان پست: کارشناس اموراداری

 شرح وظایف:

 - جمع آوری آمار و اطلاعات لازم درخصوص وضعیت نیروی انسانی اداره كل استان از نظر کمی کیفی برحسب جنسیت، تحصیلات، مشاغل و ...

- جمع آوری و ارایه آمار و اطلاعات درخصوص اداره و تشکیلات، پست های سازمانی، ضریب اشتغال و سایر شاخص های اداری و استخدامی استان

- جمع آوری و طبقه بندی قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور اداری و استخدامی، منابع انسانی،اداره و ساختار تشکیلاتی، اموررفاهی و نظایر آن

- بررسی، تحلیل و ارایه گزارش های تخصصی لازم حسب مورد

-  بررسی، تحلیل و ارایه شاخص های مربوط به مدیریت منابع انسانی واداره استان

-  بررسی، تحلیل و اظهار نظر درخصوص اموراداری نظیر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل، ارزشیابی مشاغل، حقوق و دستمزد، تشکیلات، ارزشیابی تسهیلات رفاهی

- ارایه طرحهای تخصصی برای توزیع امکانات و تسهیلات، تشکیل تعاونی ها، بیمه های تکمیلی و نظایر آن به مقام مافوق

-  شرکت در جلسات حسب مورد و تبیین و توضیح راهکارها و طرحهای ارایه شده

- ارایه نظرات و پیشنهادات درخصوص احتساب سوابق تجربی، دوره های آموزشی، تخصیص پست های سازمانی و نظایر آن

-  اجرای طرحهای ارزیابی امتیازی مشاغل در چارچوب قوانین و مقررات و ارایه به میته و کمیسیون های ذیربط

- بررسی و مطالعه درخصوص نوآوری ها در مدیریت منابع انسانی، هم چنین فناوری ها و اثر تکنولوژی در مدیریت

- انجام سایر امور ارجاعی مربوط

عنوان پست: مسئول کارگزینی

شرح وظایف:

- برنامه ریزی برای اخذ به موقع مدارک و تشکیل پرونده های استخدامی

-  نظارت بر اخذ و استخراج آمار و اطلاعات منابع انسانی از پرونده های اداری و استخدامی یا ازسیستم های کامپیوتری حسب اطلاعات و شاخص های مورد نیاز

- ثبت و ضبط آمار و اطلاعات منابع انسانی در دفاتر و سیستم های کامپیوتری

- تهیه احکام کارگزینی نظیر استخدام، انتصاب، ارتقاء، خروج از خدمت، بازنشستگی، مرخصی و نظایر آن ها براساس صورتجلسات کمیته و با رعایت مقررات مربوط

-  پیاده کردن نظام های تشکیلاتی و صدور احکام مربوط طبق نظر مسئولین

- کمک به اجرای نظام های طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، احتساب سوابق خدمت، تخصیص امتیازات براساس نظام های مربوط و طبق نظر مسئولین

-  بهره برداری از سیستم های کامپیوتری برای صدور احکام کارگزینی طبق برنامه و نظر سرپرستان

-  گزارش گیری از کامپیوتر حسب موارد شاخص های مورد نیاز نظیر سوابق خدمت، مدارک تحصیلی، جنسیت، پست، نوع اشتغال و نظایر آن

-  نظارت برتهیه پیش نویس مکاتبات

-  نظارت بر تهیه نمودارها، جداول، فرم های مورد نیاز

-  تهیه گزارش های لازم برای مقام مافوق

- انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 عنوان پست: کارشناس امورمالی

 شرح وظایف:

-  مطالعه و بررسی موازین و ضوابط بودجه سالانه، قوانین و مقررات مالی

-  بررسی و کنترل اسناد هزینه در انطباق با قوانین و مقررات

-  کنترل اسناد هزینه استان در قالب ضوابط بودجه

-   بررسی و کنترل کلیه محاسبات اسناد براساس موازین و مقررات ذیربط

-   بررسی حسابهای بانکی، حساب عملکرد بدهکاران، بستانکاران، پیمانکاران، بانک ها، سپرده ها و ضمانتنامه های بانکی

-  بررسی دفاتر مالی، سیستم های مالی و گردش عملیات مالی

- بررسی دریافت و پرداخت ها در انطباق با قوانین و مقررات مربوط

- بررسی قراردادهای مالی در انطباق با مقررات و موازین ذیربط

-  تهیه گزارش های تخصصی از نقدینگی به صورت ادواری

-  تهیه گزارش از میزان در آمدها به تفکیک منابع مربوط

-  تهیه گزارش از میزان درآمدها به تفکیک منابع مربوط

-  اقدام در تهیه و ارائه تراز عملکردهای مالی، تهیه خلاصه حساب های ماهانه و خلاصه حساب نهایی

- انجام امور مربوط به برگزاری مناقصه و مزایده در انطباق با قوانین و مقررات مربوط

- انجام سایر امور ارجاعی مربوط

عنوان پست: حسابدار

 شرح وظایف:

-  دریافت اسناد و مدارک هزینه و ملحقات آنها

-  بررسی و کنترل اسناد از نظر انطباق با هزینه ها، قوانین و مقررات ذیربط

-  ثبت و ضبط اطلاعات و اعتبارات اسنادی در دفاتر مالی سیستم های کامپیوتری و تهیه و تنظیم فرم های محاسباتی مربوط

- انجام عملیات حسابداری در دفاتر مربوطه و نگهداری حسابهای مختلف

- بازبینی، کنترل و تنظیم حسابهای بانکی

- کنترل موجودی حساب های بانکی و رفع مغایرتهای احتمالی

- ارائه ترازنامه و بیلانهای مالی به صورت ادواری و حسب نیاز

-  صدور چک با رعایت موازین ذیربط و تحویل در قبال دریافت رسید

- محاسبه و تعیین مبالغ قابل پرداخت کارمزدها، مالیات، ابطالی ها، کسورات، پیش پرداختها، علی الحسابهای قانونی و سایر موارد نظیر آنها

- رسیدگی و کنترل وجوه برگشتی از محل علی الحسابها و پیش پرداختهای اعتبارات اسنادی

- اخذ سند، چک، حمایت مالی سپرده و تحویل آن در صورت تحقق تعهدات

- ثبت و ضبط و نگهداری حسابهای مربوط براساس سیستمهای مالی متعارف و با رعایت دستور العملهای مربوط

-  مطالعه، بررسی و حصول اطلاع و مقررات مالی و دقت در اجرای درست آنها

-  انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 عنوان پست: حسابدار و امین اموال

 شرح وظایف:

- دریافت اسناد و مدارک مالی و بازبینی و کنترل آنها

-  انجام محاسبات و کنترل ارقام و اقلام اسناد

-  ثبت و ضبط عملکردها در دفاتر مالی و یا سیستم های رایانه طبق نظر مسئولین ذیربط

-  رسیدگی و کنترل حساب ها مالی و دفاتر مالی طبق نظر مسئولین

-  دریافت اسناد و مدارک اموال و دارایی ها

-  تشکیل پرونده، بایگانی سوابق و حفظ و نگهداری پرونده ها براساس روش های تعیین شده

- نصب برچسب کالا، ذکر مشخصات

-  تهیه و تنظیم فرم ها و جداول مربوط به اموال و کالاهای تحویلی و اخذ رسید در صورت لزوم

- ثبت و ضبط صورت موجودی اموال و دارایی ها در دفاتر مربوط یا سیستم رایانه

- بررسی گزارش اموال مستعمل، خارج از رده، بازدید از آنها و تهیه گزارش های لازم

- حذف اموال مستعمل، خارج از رده و اسقاطی از دفاتر سیستم های مالی طبق نظر مسئولین  

- انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 عنوان پست: مسئول دبیرخانه

 شرح وظایف:

-  کنترل امور ثبت و صدور مکاتبات وصولی و ارسالی در سیستم های دفتری و رایانه

-  تفکیک و طبقه بندی اسناد و مدارک

- نظارت برنگهداری و بایگانی سوابق، مدارک، مکاتبات طبق روش تعیین شده

- راهنمایی و هدایت اپراتورها در استفاده صحیح از وسائل و تجهیزات

- درخواست مسایل، تجهیزات، لوازم مورد نیاز دبیرخانه

- گزارش نواقص و کمبودهای سیستم های رایانه برای رفع به موقع عیوب و نارسایی ها

- کنترل و راهنمایی کارکنان برای تهیه نسخ پشتیبان بطور ادواری

- کنترل و راهنمایی مسئولین بایگانی دز شمارش اوراق پرونده، ارسال و پیگیری اعاده آنها

-  انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 عنوان پست: کارشناس فن آوری اطلاعات

 شرح وظایف:

-  شناخت کامل روش شناسی مورد استفاده در بررسی سیستم ها

-  به کارگیری روش شناسی تعیین شده در کلیه مراحل کار

- تعیین اهداف سیستم پیشنهادی جدید در جهت ارتقاء کارآیی سیستم های موجود و با توجه به ارایه مشخصات کامل ورودی ها، خروجی ها و فایل ها

-  طراحی و تهیه گردش عملیاتی سیستم

-  بررسی نیازهای اطلاعاتی واحد مربوط و طبقه بندی آنها با توجه به درخواست های رسیده

- طراحی و ایجاد ساختار بانک اطلاعاتی

- نگهداری و به روز نگهداشتن اطلاعات، فایل های ورودی و جداول خروجی و تغییرات انجام شده مستندات و متون

- آشنایی با نرم افزارهای مدیریت بانکهای اطلاعاتی

- آزمایش نرم افزارهای پایه ای به منظور اطمینان از صحت کارکرد

- تهیه برنامه های لازم با رعایت قواعد برنامه نویسی

-  انتخاب، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز

-  نصب و راه اندازی، نگهداری، پشتیبانی و عیب یابی سخت افزار رایانه ها و دستگاههای جانبی

- انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 عنوان پست: مسئول تداركات و خدمات

شرح وظایف:

- برنامه ريزي و بررسي نيازهاي تداركاتي از نظر كمي و كيفي

- بررسي شناخت و حصول اطلاع از مراكز فروش معتبر كالا تجهيزات و مواد مورد نياز

-  آگاهي از قوانين و مقررات مالي ، بازرگاني و تداركاتي دولتي و غير دولتي در زمينه خريد، فروش و تامين كالا ، لوازم و ملزومات

- گردآوري اطلاعات از مراكز و بنگاههي فروش كالا و تجهيزات و كسب اطلاعات از مشخصات استاندارد هاي كيفي فرآورده ها و محصولات مورد نظر

- اخذ نيازهاي حوزه هاي مختلف براي اجناس ، كالاها ، تجهيزات و مواد

- اقدام براي گشايش اعتبارات، ثبت سفارشات، امور گمركي، ترخيص كالاها و تجهيزات در صورت لزوم

- نظارت بر رعايت ضوابط و مقررات خريدهاي داخلي از طريق مناقصه هاي عمومي

-  همكاري و اقدام در تهيه و تنظيم اظهار نامه ها ، دستورالعمل ها ، مكاتبات

- انجام ساير امور ارجاعي مربوط

عنوان پست:كار پرداز 

 شرح وظايف :

- اخذ برنامه كار از مسئولين مربوط

-  درخواست و دريافت تنخواه از مسئولين ذيربط

- اقدام لازم براي استعلام بهاء از مراكز و بنگاههي مربوط

- گزارش استعلام بهاء بعمل آمده از مراكز خريد به مسئولين با ارايه نمونه كالا، اسناد و پيش فاكتورهاي لازم

- اقدام براي تهيه و تداركات كالا، اجناس، مواد و تجهيزات طبق برنامه و استانداردهاي تعيين شده با نظر مسئولين ذيربط

- اقدام براي ترخيص كالا و اجناس از گمرك در صورت لزوم طبق برنامه و با نظر مسئولين

- تطبيق مندرجات اظهار نامه ها با مشخصات كالا، نمونه برداري از كالا در صورتلزوم براي ارسال به آزمايشگاه

-  تنظيم صورت مجلس در صورت نواقص كالا در هنگام ترخيص

-  تحويل كالا، اجناس و مواد تدارك ديده شده به انبار و دريافت رسيد

-  تهيه و تنظيم اسناد مالي مربوط و ثبت و ضبط موارد در دفاتر يا سيستم رايانه

-  تشكيل پرونده و بايگاني اسناد و مدارك تداركات

- واريز تنخواه گردان به حساب هاي مربوط پس از اتمام مبلغ و تسويه حساب

-  انجام ساير امور ارجاعي مربوط